Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii

1. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ: ISTORIC, ACTUALITAŢI,PERSPECTIVE
 • 1.1 Asistenţa medicală primară: principii de organizare
 • 1.2 Asigurările medicale: scurt istoric
 • 1.3 Asistenţa medicală primară din municipiul Chişinău
 • 1.4 Particularităţile implementării AOAM în Republica Moldova
 • 1.5 Abordarea calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei
2. MATERIALE ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2.2 Metode de cercetare
 • 2.3 Volumul cercetării
3. ESTIMAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI MUNICIPIULUI CHIŞINĂU ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 • 3.1 Analiza comparativă a situaţiei demografice din municipiul Chişinău până şi după implementarea AOAM
 • 3.2 Evaluarea morbidităţii generale
4. PARTICULARITĂŢILE ORGANIZĂRII ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU LA ETAPA DE IMPLEMENTARE A ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 • 4.1 Particularităţile de organizare a asistenţei medicale primare şi evidenţierea rezervelor din activitate
 • 4.2 Evaluarea activităţii serviciului de asistenţă medicală primară
 • 4.3 Analiza alocării şi distribuirii resurselor financiare pentru serviciile oferite în asistenţa medicală primară
5 EVALUAREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR MEDICALE OBLIGATORII
 • 5.1 Aprecierea satisfacţiei pacienţilor vis–a–vis de actul medical acordat la nivelul serviciului AMP în condiţiile AOAM
 • 5.2 Opinia medicilor de familie referitor la calitatea serviciilor medicale prestate şi factorii determinanţi
 • 5.3 Riscograma ocupaţională a echipei medicului de familie
6 ELABORAREA CRITERIILOR DE ESTIMARE A CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE LA NIVELUL AMP
 • 6.1 Metodologia evaluării cantitative a activităţii serviciului de asistenţă medicală primară
 • 6.2 Aplicarea criteriilor de evaluare cantitativă a calităţii activităţii serviciului de AMP
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu