Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe

1. ASPECTE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE CONCEPTULUI DE SURSĂ DE FINANŢARE ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE
  • 1.1. Locuinţa ca parte componentă a pieţei imobiliare
  • 1.2. Concretizări conceptuale privind sursele de finanţare a construcţiei de locuinţă
  • 1.3. Caracteristica principalelor modele şi surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe
2. TENDINŢELE DE DEZVOLTARE ŞI MANAGEMENTUL SURSELOR DE FINANŢARE ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1. Caracteristica generală a sectorului autohton al construcţiilor de locuinţe
  • 2.2. Analiza situaţiei economice în sectorul construcţiilor de locuinţe
  • 2.3. Oportunităţile de finanţare a construcţiei de locuinţe
  • 2.4. Managementul surselor de finanţare în construcţia de locuinţe
3. MĂSURI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI SURSELOR DE FINANŢARE PENTRU CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Propuneri de măsuri la nivel macroeconomic pentru redresarea situaţiei economice în sectorul construcţiilor de locuinţe
  • 3.2. Perfecţionarea managementului surselor de finanţare în construcţia de locuinţe
  • 3.3. Implementarea modelului de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru finanţarea construcţiei de locuinţe

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu