Contabilitatea goodwill-ului, factorului uman şi a dreptului de autor (2011)

1. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONTABILITĂŢII GOODWILL-ULUI, FACTORULUI UMAN ŞI A DREPTULUI DE AUTOR
 • 1.1. Viziuni contemporane asupra noţiunii de goodwill şi gradul de studiu al contabilităţii acestuia
 • 1.2. Gradul de investigare a problemelor privind definirea, recunoaşterea şi evaluarea factorului uman
 • 1.3. Abordări contabile şi gradul de investigare a problemelor privind definirea, componenţa şi recunoaşterea dreptului de autor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PERFECŢIONAREA CONTABILITĂŢII GOODWILL-ULUI
 • 2.1. Aspecte problematice aferente contabilităţii goodwill-ului
 • 2.2. Probleme actuale ale contabilităţii amortizării şi deprecierii goodwill-ului
 • 2.3. Direcţii de perfecţionare a contabilităţii badwill-ului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CONTABILITATEA FACTORULUI UMAN ŞI A DREPTULUI DE AUTOR
 • 3.1. Aspecte aferente necesităţii şi elaborării modului de contabilizare a factorului uman
 • 3.2. Contabilitatea drepturilor de autor privind operele literare, operele de pictură, de sculptură şi de arhitectură. Direcţiile principale de perfecţionare a acesteia
 • 3.3. Unele probleme ale contabilităţii dreptului de utilizare a programelor informatice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu