Potentialul Turistic al Muscelelor Argesului si Valorificarea Acestora

CUPRINS
1.INTRODUCEREpagina 4
1.1.AŞEZARE, LIMITE.pagina 4
1.2.ISTORICUL CERCETĂRILOR pagina 7
2.CADRUL NATURAL – POTENŢIALUL TURISTICpagina 11
2.1.ELEMENTE DE GEOLOGIE ŞI RELIEFpagina 11
2.2.CLIMA, FACTOR FAVORIZANT ŞI RESTRICTIV ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TURISTICEpagina 17
2.3.HIDROGRAFIA – RÂURILE, LACURILE ŞI APELE MINERALEpagina 18
2.4.ELEMENTE BIOGEOGRAFICE.pagina 23
2.5.ARII NATURALE PROTEJATEpagina 25
3.POTENŢIAL TURISTIC ANTROPIC.pagina 34
3.1.AŞEZĂRILE UMANEpagina 34
3.2.POPULAŢIA ŞI TRADIŢIILEpagina 37
3.3.OBIECTIVE ANTROPICE.pagina 45
4.VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTICpagina 61
4.1.BAZA TEHNICO – MATERIALĂpagina 62
4.1.1CAZARE pagina 64
4.1.2.CABANE.pagina 66
4.1.3.PENSIUNI.pagina 69
4.1.4.HOTELURIpagina 76
4.1.5.CAPACITĂŢILE ACESTORA.pagina 78
4.2.CIRCULAŢIA TURISTICĂ ŞI CARACTERISTICIpagina 80
4.3.RESURSE UMANE OCUPATE ÎN TURISM.pagina 83
4.4.PROGRAME TURISTICE.pagina 86
5.PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII TURISMULUIpagina 90
CONCLUZIIpagina 94
Bibliografiepagina 97

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu