Mit şi ficţiune în opera literară. Ambivalenţa ficţiunii artistice

1.  MITUL ŞI FICŢIUNEA. EVOLUŢIA CONCEPTELOR................
1.   1. Mitul şi interdisciplinaritatea lui...............................
   1.   2. Conceptul de ficţiune literară...................................
1.   2.  1. Aspectul semantic al ficţiunii......................
1.   2.   2. Aspectul pragmatic al ficţiunii.....................
1.   2.   3. Aspectul stilistic şi textual al ficţiunii........................

2.  CONSIDERAŢII TEORETICE DESPRE MIT  ŞI LITERATURIZAREA MITULUI....
2.   1. Conexiuni dintre mitul originar şi mitul literaturizat....................
2.   2. Mitul antic şi basmul. Tranziţia ficţiunii de la religios la estetic.........
2.  3. Metamorfozele mitului. Distorsiuni în interpretarea textului artistic..........
2.   4. Structura duală a imaginii artistice în teoria lui M. Bahtin.......................
2.   5. Mit şi ficţiune artistică. Dualitatea imaginii artistice...............................
2.  6. Globalitatea imaginarului artistic: modele şi arhetipuri....................

3.  RESURGENŢE ALE MITULUI ÎN LITERATURĂ.........................
   3.   1. Retrospectivă asupra mitocriticii şi mitanalizei germane..............
3.   2. Miturile hinduse şi greco-romane în opera lui Goethe.......................
3.   3. Realitate şi ficţiune în Faust de Goethe...........................................
3.   4. Miteme hinduse în opera lui Vasile Vasilache................................
3.   5. Mitul lacrimii la Gr. Vieru: materialitate vs. Idealitate....................
3.   6. Elemente mitice în poezia lui Andrei Ţurcanu...................
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI...................
BIBLIOGRAFIE............................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu