Paradigma curriculumului în perioada modernă şi postmodernă (2011)

1.   MODERNITATE  ŞI POSTMODERNITATE ÎN DOMENIUL
CURRICULUMULUI
1.1.  Studiul istoric al domeniului curriculumului modern şi postmodern ……………..… 16
1.2.  Caracteristici ale modernităţii şi modernismului în domeniul curriculumului ………. 21
1.3.  Caracteristici ale postmodernităţii  şi postmodernismului în domeniul
curriculumului……………………………………………………………………………..  29
1.4.  Implicaţii ale viziunii moderne şi postmoderne în curriculumul internaţional ………. 35
1.5.  Concepţie şi viziune în domeniul curriculumului din România ……………………... 39
1.6.  Concepţie şi viziune în domeniul curriculumului din Republica Moldova ………….. 44
1.7.  Concluzii la capitolul 1 ………………………………………………………………. 48

2.  ACCEPŢIUNILE MODERNE  ŞI POSTMODERNE ALE  PARADIGMEI ÎN
DOMENIUL CURRICULUMULUI
2.1.  Metodologia de cercetare şi coordonatele ei teoretice ……………………………….. 51
2.2.  Analiza hermeneutică a constructului de paradigmă ………………………………… 57
2.3.  Operaţionalizarea constructului de paradigmă în domeniul curriculumului educaţional
……………………………………………………………………………….. 75
2.4.  Concepţii curriculare devenite paradigme ale perioadei moderne şi postmoderne 79
2.5.  Concluzii la capitolul 2 …………………………..………………………………….. 114
3.  CONCEPŢII CURRICULARE ALE UNOR EXPERŢI DIN ROMÂNIA 
3.1.  Interviul cu experţii educaţionali. Consideraţii teoretice ……………………………..  119
3.2.  Design-ul de cercetare ………………………………………………………………... 122
3.3.  Derularea şi interpretarea interviurilor ……………………………………………….. 127
3.4.  Concluzii la capitolul 3 .…………………………………………………………….... 140

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ………………………………………...  144
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………..….  147
ANEXE 
ANEXA 1. Cercetătorii şi experţii educaţionali intervievaţi ..………………………….…..  155
ANEXA 2. Proiectul: Specialişti în management curricular …………………………...…..  158
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII …………………………….….  172
CV-ul AUTORULUI ………………………………………………………………………...... 173

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu