Proiectia Dezvoltarii unui Produs Turistic in Contextul Atragerii de Fonduri Europene. Studiul de Caz - Pensiunea Pinul Negru Baile Herculane

Introducere
1 Politica de marketing întreprinderii 5
1.1 Coordonatele politicii de marketingul întreprinderii 5
2 Politica de produs 6
2.1 Semnificaţii ale produsului în optica de marketing 6
2.2 Particularităţile serviciilor 7
2.3 Definirea produsului turistic 7
2.4 Clasificarea produsului turistic 8
2.5 Poziţionarea produsului turistic 9
2.6 Ciclul de viaţă al produselor 10
2.7 Strategii privind produsele turistice 11
2.7.1 Strategii privind produsele turistice existente 12
2.7.2 Strategii privind produsele turistice noi 12
3 Politica de preţ 14
3.1 Preţul în cadrul mixului de marketing 14
3.2 Factorii luaţi în considerare la stabilirea preţului 14
3.2.1 Factori interni care influenţează deciziile de preţ 15
3.2.2 Factori externi care influenţează deciziile de preţ 16
3.3 Determinarea preţului 17
3.3.1 Metode bazate pe costuri 17
3.3.2 Metode bazate pe valoare 18
3.3.3 Metode bazate pe concurenţă 18
3.4 Strategii de preţ 18
3.4.1 Strategii de stabilire a preţului pentru noi produse 18
3.4.2 Strategii de stabilire a preţului în cadrul gamei sortimentale 19
3.4.3 Strategii reactive la preţurile concurenţilor 19
3.5 Modalităţi de ajustare a preţurilor în turism 20
3.6 Problema consumatorului în privinţa preţului 21
4 Politica de distribuţie 23
4.1 Conceptul de distribuţie 23
4.2 Canalele de distribuţie 23
4.3 Funcţile canalului de distribuţie 23
4.4 Tipuri de intermediarii în turism 23
4.4.1 Tur-operatorii 26
4.4.2 Agenţiile de turism distribuitoare 26
4.4.3 Agenţiile receptive 26
4.4.4 Alţi intermediarii 26
4.4 Strategii de distribuţie 27
5 Politica de promovare 29
5.1 Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne
şi activitatea sa promoţională 29
5.2 Formele promovării 29
5.2.1 Publicitatea turistică 30
5.2.1.1 Conţinut, obiective, etape 30
5.2.1.2 Mesajul publicitar 30
5.2.1.3 Formele publicităţii 31
5.2.1.4 Promovarea vânzărilor 31
5.2.2 Relaţii publice şi sponsorizarea 34
5.2.2.1Târgul de turism 34
5.2.3 Forţele de vânzare 35
6 Studiul de caz Pensiunea Pinul Negru Baile Herculane 36
6.1 Analiza indicatorilor economico financiar previzionati 37
6.2 Implementarea programului de marketing privind realizarea
indicatorilor prognozati 46
6.3 Concluzii 55
7 Bibliografie 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu