Audierea Persoanelor in Cadrul Anchetei Penale

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASCULTAREA PERSOANELOR IN ANCHETA PENALĂ
1.1. Noţiunea de audiere a persoanelor în ancheta penală 4
1.2. Noţiunea si principalele categorii de anchetatori 4
1.3. Evoluţia activităţii de ascultare a persoanelor de-a lungul istoriei dreptului român 6
1.4. Respectarea drepturilor omului in activitatea de audiere 8
CAPITOLUL II
ASCULTAREA PERSOANEI VĂTĂMATE
Secţiunea 1:Tactica audierii persoanei vătămate
2.1.1. Poziţia procesuală a persoanei vătămate 13
2.1.2. Etapele ascultării 13
2.1.3. Consemnarea declaraţiilor părţii vătămate 19
2.1.4. Verificarea si aprecierea declaraţiilor părţii vătămate 20
Secţiunea 2 : Implicaţiile psihologice ale ascultării persoanei vătămate
2.2.1. Noţiuni de victimologie 21
2.2.2. Categorii de persoane vătămate 22
2.3.3. Interdependenţa dintre elementele de tactică criminalistică si elementele de psihologie 23
CAPITOLUL AL III-LEA
ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI
Secţiunea I : Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului
3.1.1. Poziţia procesuală a învinuitului/inculpatului 24
3.1.2. Etapele ascultări 25
3.1.3. Procedee tactice de ascultare 30
3.1.4 Verificarea si aprecierea declaraţiilor învinuitului sau inculpatului 33
Secţiunea II :Aspecte psihologice privind ascultarea învinuitului/inculpatului
3.2.1. Consideraţii de psihologie judiciară asupra vinovăţiei ca atitudine psihică: 34
3.2.2. Etapele psihologice ale ascultării învinuitului/inculpatului 35
3.2.3 Simptomatica comportamentului simulat 38
3.2.3.1. Noţiunea de comportament simulat 38.
3.2.3.2. Indicatorii comportamentului simulat 39.
CAPITOLUL AL IV-LEA
ASCULTAREA MARTORILOR
Secţiunea I:Tactica ascultării martorilor
4.1.1. Poziţia procesuală a martorului 41
4.1.2. Poate sau nu să fie obligat martorul să depună? 43
4.1.3. Pregătirea în vederea ascultării martorilor 44
4.1.4. Etapele ascultării martorilor 48
4.1.5. Valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor 52
Secţiunea a II a :Psihologia ascultării martorilor
4.2.1. Principalele categorii de martori 53
4.2.2. Motivarea martorilor 55
4.2.3. Etapele psihologice ale ascultării martorilor 56
4.2.4. Etapele formarii mărturiei 58
BIBLIOGRAFIE 61
ANEXĂ 63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu