Apecte Criminologice Privind Femeia Asasin

INTRODUCERE. SCURT ISTORIC pag 7
CAPITOLUL I – CRIMINALUL pag 9
1.1 CRIMINALUL- INFRACTORUL pag 9
1.2 GENUL INFRACTORULUI pag 11
CAPITOLUL II – PROBLEME DE PRINCIPIU CARE PRIVESC DREPTURILE
FEMEII ŞI ALE BĂRBATULUI ÎN CADRUL FAMILIEI pag 13
2.1. PROTECŢIA FAMILIEI ÎN CONVENŢII INTERNAŢIONALE pag 15
2.2. PRINCIPII CONSTITUŢIONALE pag 17
CAPITOLUL III- PERSONALITATE, HABITAT CONJUGAL, ACT INFRACŢIONAL pag 21
3.1. PROFILUL PERSONALITĂŢII INFRACTORULUI pag 21
3.2. CARACTERISTICI COMUNE ALE CELOR CE ÎNCALCĂ ÎN MOD FRECVENT LEGEA pag 21
3.2.1.. INSTABILITATEA EMOTIV-ACTIONALĂ pag 21
3.2.2. INADAPTAREA SOCIALĂ pag 22
3.2.3. SENSIBILITATEA DEOSEBITĂ pag 23
3.2.4. DUPLICITATEA COMPORTAMENTULUI pag 23
3.2.5. IMATURITATEA INTELECTUALĂ pag 23
3.2.6. IMATURITATEA AFECTIVĂ pag 24
3.2.7. FRUSTRAREA pag 24
3.2.8. COMPLEXUL DE INFERIORITATE pag 24
3.2.9. EGOCENTRISMUL pag 25
3.2.10. LABILITATEA pag 25
3.2.11. INDIFERENŢA AFECTIVĂ pag 25
CAPITOLUL IV AGRESIVITATEA pag 26
4.1 AGRESIVITATEA, STARE PSIHOFIZIOLOGICĂ FEMININĂ ŞI MASCULINĂ pag 26
4.2. FORMELE DE MANIFESTARE A AGRESIVITĂŢII ŞI VIOLENŢEI ÎN
FAMILIE pag 27
CAPITOLUL V pag 29
FACTORII CARE DETERMINĂ DEZVOLTAREA CRIMINALITĂŢII FEMININE pag 29
5.1. FACTORI EREDITARI ŞI ANATOMOFIZIOLOGICI pag 29
5.2. FACTORI PSIHOLOGICI pag 32
5.3. FACTORI GEOGRAFICI pag 36
5.4. FACTORI POLITICI pag 36.
5.5.FACTORI DEMOGRAFICI pag 37
5.5.1. RATA NATALITĂŢII pag 37
5.5.2. MOBILITATEA SOCIALĂ ŞI URBANIZAREA pag 38
5.5.3 CRIMINALITATEA URBANĂ SI RURALĂ pag 38
5.6. FACTORI ECONOMICI pag 40
5.6.1. INDUSTRIALIZAREA pag 40
5.6.2. ŞOMAJUL pag 40
5.6.3. CRIZELE ECONOMICE pag 41
5.6.4. SĂRĂCIA ŞI INEGALITATEA ECONOMICĂ pag 41
5.7. FACTORI SOCIO-CULTURALI pag 43
5.7.1. FAMILIA pag 43
5.7.2. CRIMINALITATEA DUPÃ SEX pag 46
5.7.3. ALCOOLISMUL ŞI DROGURILE LA FEMEI pag 47
5.7.4. RELIGIA pag 53
5.7.5 CLASA SOCIALĂ , RĂSA, ETNIA pag 53
5.7.6. PROFESIA pag 54
5.7.7. ŞCOALA ŞI ANTURAJUL pag 54
5.7.8 MASS-MEDIA pag 55
CAPITOLUL VI VICTIMA ŞI VICTIMOLOGIA. pag 56
6.1. FACTORI DE RISC VICTIMAL. FACTORI DE ORDIN SUBIECTIV pag 57
6.2. RISCUL VICTIMAL DETERMINAT DE VÂRSTĂ pag 58
6.3 ROLUL VICTIMEI ÎN COMITEREA INFRACŢIUNII pag 60
6.4. ASPECTE PRIVIND TIPOLOGIA ÎN VICTIMOLOGIE pag 61
6.5 VICTIMIZAREA COPILULUI pag 63
CAPITOLUL VII SUICIDUL pag 64
7.1 SUICIDUL –AMENINTARE pag 64
7.2. SUICIDUL-TENTATIVĂ pag 64
7.3. SUICIDUL-REUŞIT pag 65
CAPITOLUL VIII TEORII CRIMINOLOGICE pag 66
8.1. TEORIA ANORMALITĂŢII BIO-PSIHO-SOCIALE pag 66
8.2. TEORIA INADAPTĂRII BIO-PSIHICE pag 67
8.3. TEORIA CONSTITUŢIEI CRIMINALE pag 67
8.4. TEORIA ASOCIAŢIILOR DIFERENŢIATE pag 67
CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI SPECIFICE FEMEII pag 69
9.1. AVORTUL – Art. 185 Cod.Penal. PROVOCAREA ILEGALĂ A AVORTULUI..
pag 69
9.2 RELE TRATAMENTE APLICATE MINORULUI pag 69
9.3. CONTAMINAREA VENERICĂ ŞI TRANSMITEREA SINDROMULUI IMUNODEFICITAR DOBÂNDIT pag 70
9.4. ABANDONUL DE FAMILIE. pag 70
9.5. LEGEA NR. 47 /7 IULIE 1993 CU PRIVIRE LA DECLARAREA JUDECATOREASCA A ABANDONULUI DE COPII – publicata in Monitorul Oficial nr. 153 din 8 Iulie 1993 pag 70
9.6. BIGAMIA pag 71
9.7. ADULTERUL ŞI CONCUBINAJUL pag 71
9.8. ARTICOLUL 203 – INCESTUL pag 72
9.9. ARTICOLUL 177 C.P. PRUNCUCIDEREA pag 73
9.10. PROSTITUŢIA art. 328 C.P pag 73
9.11. PROXENETISMUL pag 74
CAPITOLUL X
CRIMINALITATEA FEMININĂ – DESCRIEREA COMPORTAMENTULUI INFRACTORILOR / INFRACTOARELOR pag 75
10.1. COMPORTAMENTUL CRIMINAL LIBER ALES pag 75
10.2. COMPORTAMENTUL CRIMINAL CAUZAT pag 76
10.3. FEMEIA ASASIN pag 77
10.3.1. OBSERVATORI PARTICIPANŢI ŞI OBSERVATORI NEPARTICIPANŢI.
pag 77
10.3.2. SUBCULTURA FEMEII DELICVENTE pag 79
10.3.3. RELATIV ŞI CUNOSCUT pag 80
10.3.4. PROSTITUŢIA pag 81
10.3.5. INFRACŢIUNI COMISE CU PRECĂDERE DE CĂTRE FEMEIE pag 82
10.4. CRIMINALITATEA MASCULINĂ ŞI CEA FEMININĂ.ELEMENTE DE DIFERENTIERE pag 83
STATISTICI PRIVIND CRIMINALITATEA MASCULINĂ ŞI CEA FEMININĂ, PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL pag 83
ANEXA 1 STUDIU DE CAZ pag 87
ANEXA 2 STUDIU DE CAZ pag 95
ANEXA 3 STUDIU DE CAZ pag 100
CONCLUZII FINALE pag 102
BIBLIOGRAFIE pag 103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu