Politica de Promovare in Turismul Balneoclimateric. Studiu de Caz SC

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I MARKETINGUL ÎN TURISM ŞI MIXUL DE MARKETING
1.1. Conţinutul conceptului de marketing în turism 5
1.1.1. Specificul activităţii turistice 5
1.1.2. Structura prestaţiei turistice 7
1.1.3. Caracteristicile serviciilor turistice 9
1.2. Conţinutul şi funcţiile marketingului turistic 10
1.3. Marketingul-mix, instrument al politicii de marketing în domeniul turismului 12
1.3.1. Politica de produs turistic 13
1.3.2. Politica de distribuţie în turism 17
1.3.3. Politica de preţuri şi tarife în turism 20
1.3.4. Politica promoţională 22
CAPITOLUL II PREZENTAREA STAŢIUNII COVASNA
2.1. Localizare, delimitare, accesibilitate 26
2.2. Cadrul geografic şi natural 29
2.3. Resurse turistice naturale din arealul Covasna şi împrejurimi 31
2.4. Resurse turistice antropice 34
2.5. Atracţii turistice ale zonei Covasna 42
2.6. Staţiunile balneoclimaterice, adevărate comori 48
2.7. Circulaţia turistică în judeţul Covasna 49
CAPITOLUL III PREZENTARE HOTEL MONTANA
3.1 Oferta de servicii a hotelului Montana 51
3.1.1. Baza de tratament 53
3.1.2. Structura de agrement 55
3.1.3. Procesul de distribuţie 56
3.1.4. Preţuri şi tarife 57
3.1.5. Infrastructura specific turistică 60
3.2. Analiza SWOT 61
CAPITOLUL IV ANALIZA ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE ŞI EXEMLIFICAREA UNEI CAMPANII DE ATENUARE A SEZONALITĂŢII ÎN CADRUL HOTELULUI MONTANA
4.1. Identificarea şi analiza ţintei campaniei 64
4.2. Stabilirea obiectivelor campaniei promoţionale 65
4.2.1. Obiective de marketing 65
4.2.2. Obiective de comunicare 66
4.3. Crearea platformei promoţionale 67
4.3.1. Planul 67
4.3.2. Temele campaniei şi executarea acesteia 67
4.4. Stabilirea bugetului promoţional 77
4.5. Evaluarea eficienţei campaniei 82
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 84
BIBLIOGRAFIE 89
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu