Contribuţii ale pedagogiei postmoderne italiene la fundamentarea epistemică a ştiinţelor educaţiei (2011)

  INTRODUCERE………………….....………………………………...…..………… 8
1. FUNDAMENTE EPISTEMICE ALE ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI..… ………… 16
 1.1. Evoluţia orientărilor şi perspectivelor pedagogice…………..……..….. ………… 17
 1.2. Rădăcinile filozofice ale gândirii pedagogice. Idei şi pedagogi italieni..………… 21
 1.3. Dimensiunea epistemologică a pedagogiei………………………..…... ………… 27
  2.2.1. Obiectul pedagogiei………………………………….………….………… 31
  2.2.2. Metodologia de cercetare a pedagogiei ……………………..….………… 34
  2.2.3. Limbajul pedagogic……………………………….……….……………… 37
  2.2.4. Normativitatea pedagogică…………………………………..….………… 42
 1.4. Concluzii la capitolul 1 ………………………………………...………………… 45
   
2. CONTEXTUL PEDAGOGIEI POSTMODERNE ITALIENE ……..…………… 47
 2.1. Pedagogia generală în contextul dezvoltării ştiinţelor educaţiei. ………………… 47
 2.2. Valenţe epistemice ale pedagogiei italiene postmoderne …….………. ………… 68
 2.3. Modernitate versus postmodernitate………….…………………...…....………… 91
 2.4. Postmodernitatea în educaţie………...………………............................………… 95
  2.4.1. Caracteristici ale postmodernităţii în educaţie………………….………… 96
  2.4.2. Pedagogie postmodernă……………………………………...….………… 108
 2.5. Concluzii la capitolul 2 ………………………………………………...………… 112
3. APORTUL PEDAGOGIEI ITALIENE LA FUNDAMENTAREA
EPISTEMICĂ A ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI ÎN VIZIUNEA
EXPERŢILOR….………………………………116
 3.1. Elaborarea instrumentelor utilizate în cercetare………….…………… ………… 116
 3.2. Realizarea interviului cu experţii domeniului………………………… ………… 117
 3.3. Interpretarea datelor şi prezentarea rezultatelor interviului……………………… 121
 3.4. Concluzii la capitolul 3 ………………………………………………. ………… 134
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI………………………………… 135
BIBLIOGRAFIE……………………………………………..……..……..………… 138
Anexe   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu