Evaluarea Diversitatii Ofertei de Agrement Turistic in Municipiul Chisinau

Introducere.3
Capitolul I. Agrementul turistic – parte componentă a ofertei turistice.7
1.1. Servicii de agreement – funcţii şi tipologie.7
1.2. Rolul agrementului în structura turismului naţional şi internaţional.15
Capitolul II. Evaluarea diversităţii ofertei de agreement turistic în municipiul Chişinău.22
2.1. Potenţialul turistic al municipiului Chişinău şi a suburbiilor sale.22
2.2. Structurile de primire turistică din Chişinău şi capacitatea lor de cazare.32
2.3. Analiza pieţei turistice – cererea şi oferta de agrement turistic.36
Capitolul III. Strategii şi direcţii de relansare a ofertei turistice în municipiul Chişinău.52
3.1. Organizaţii publice sau private de dezvoltare a turismului.52
3.2. Analiza turismului receptor şi emiţător în municipiul Chişinău.54
3.3. Itinerarii turistice.56
3.4. Direcţii de dezvoltare şi promovare a turismului în municipiul Chişinău.69
Concluzii şi recomandări.74
Bibliografie. .78
Anexe.80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu