Perspectivele Dezvoltarii Turismului Montan in Contextul Dezvoltarii Durabile

Introducere 3
Capitolul I Turismul montan – destinaţie de bază a turismului românesc 7
1.1 Realităţi şi tendinţe în evoluţia turismului românesc 7
1.2 Locul şi rolul turismului montan în turismul intern şi internaţional 9
Capitolul II Mutaţii stucturale în activitatea turismului montan în anii 2000-2005 12
2.1 Modificări structurale în oferta turistică a turismului montan 12
2.1.1 Potenţialul natural şi antropic al turismului montan 13
2.1.2 Baza tehnico-materială a acestui tip de turism 22
2.2 Cuantificarea circulaţiei turistice din zona turismului montan 46
2.2.1 Complexitatea şi particularităţile cererii turistice din zona montană 48
2.2.2 Evoluţia indicatorilor circulaţiei turistice din zona montană 52
Capitolul III Analiza activităţii turistice din zona de practicare a turismului montan 71
3.1 Tendinţe în evoluţia capacităţii de cazare în funcţiune din zona montană 71
3.2 Analiza eficienţei utilizării capacităţii de cazare în funcţiune 77
3.3 Corelaţia dintre capacitatea de cazare în funcţiune şi înnoptările din zona
montană 79
Capitolul IV Necesitatea dezvoltării turismului montan în contextul derulării
procesului de dezvoltare durabilă 82
4.1 Perspectivele dezvoltării turismului montan 84
4.2 Analiză SWOT în zona de derulare a turismului montan 92
4.3 Strategiile de promovare a produsului turistic din zona montană şi propuneri de
dezvoltare a acestuia 98
Concluzii 104
Anexa 1 114
Anexa 2 115
Anexa 3 116
Anexa 4 117
Anexa 5 118
Bibliografie 119

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu