Diversitatea şi particularităţile funcţionării comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele acvatice (2011)

1. IMPACTUL FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA DIVERSITĂŢII, STRUCTURII CANTITATIVE ŞI FUNCŢIONĂRII FITOPLANCTONULUI ECOSISTEMELOR ACVATICE CONTINENTALE (sinteza bibliografică a realizărilor ştiinţifice)
 • 1.1. Diversitatea, parametrii structurali şi funcţionali ai fitoplanctonului
 • 1.2. Impactul factorilor ecologici asupra fitoplanctonului
 • 1.3. Calitatea şi autoepurarea apelor de suprafaţă
 • 1.4. Scurt istoric al cercetărilor algoflorei ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA FIZICO-GEOGRAFICĂ, HIDROLOGICĂ, HIDROCHIMICĂ, HIDROBIOLOGICĂ ŞI CONDIŢIILE DE EXISTENŢĂ A FITOPLANCTONULUI ÎN BAZINUL FLUVIULUI NISTRU ŞI AL RÂULUI PRUT
 • 2.1. Fluviul Nistru (sectorul medial şi inferior)
 • 2.2. Lacul de acumulare Dubăsari
 • 2.3. Lacul de acumulare Cuciurgan
 • 2.4. Râul Prut (sectorul medial şi inferior)
 • 2.5. Lacul de acumulare Costeşti-Stânca

3. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE 4. CARACTERISTICA ECOLOGO-SISTEMATICĂ A FITOPLANCTONULUI ECOSISTEMELOR INVESTIGATE
 • 4.1. Filumul Cyanophyta – algele cianofite
 • 4.2. Filumul Cryptophyta – algele criptofite
 • 4.3. Filumul Dinophyta – algele dinofite
 • 4.4. Filumul Chrysophyta – algele aurii
 • 4.5. Filumul Bacillariophyta – algele bacilariofite sau diatomee
 • 4.6. Filumul Xanthophyta – algele xantofite
 • 4.7. Filumul Euglenophyta – algele euglenofite
 • 4.8. Filumul Chlorophyta – algele verzi
 • 4.9. Succesiunile sezoniere şi multianuale ale structurii taxonomice şi cantitative a grupelor taxonomice din componenţa fitoplanctonului ecosistemelor investigate
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

5. PARTICULARITĂŢILE FUNCŢIONĂRII FITOPLANCTONULUI ÎN ECOSISTEMELE LENTICE ŞI LOTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Dinamica sezonieră şi multianuală a producţiei primare a fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice
 • 5.2. Influenţa elementelor nutritive asupra proceselor producţional-destrucţionale în ecosistemele acvatice
 • 5.3. Influenţa microelementelor-metale asupra proceselor producţional-destrucţionale în ecosistemele acvatice
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5
 • 6. STATUTUL TROFIC ŞI STAREA SAPROBIOLOGICĂ A ECOSISTEMELOR ACVATICE CONFORM PARAMETRILOR CANTITATIVI AI FITOPLANCTONULUI
 • 6.1. Troficitatea ecosistemelor acvatice
 • 6.2. Calitatea apei ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6.

CONCLUZII GENERALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu