Сooperarea economică internaţională în domeniul combaterii fraudelor fiscale (2011)

1. EVOLUŢIA FENOMENULUI DE EVAZIUNE FISCALĂ INTERNAŢIONALĂ
  • 1.1. Definirea, formele, cauzele şi efectele evaziunii fiscale internaţionale
  • 1.2. Mijloacele de cuantificare şi funcţiile evaziunii fiscale internaţionale
  • 1.3. Metode de colaborare privind crearea cadrului european de combatere a criminalităţii economice
2. COORDONATE ALE EVAZIUNII FISCALE LA NIVEL INTERNAŢIONAL ŞI MĂSURI DE COMBATERE A ACESTUI FENOMEN ECONOMICO-SOCIAL
  • 2.1. Paradisurile fiscale şi spălarea banilor - punct terminus al evaziunii fiscale şi factor de dezechilibru al economiei mondiale
  • 2.2. Metode de intensificare a cooperării economice internaţionale pentru prevenirea eficientă şi limitarea dezvoltării dimensiunilor fenomenului de evaziune fiscală
  • 2.3. Contextul economic şi instituţional al evaziunii fiscale în Republica Moldova
  • 2.4. Armonizarea reglementărilor fiscale din Republica Moldova cu normele din România şi Uniunea Europeană privind combaterea evaziunii fiscale
3. CERCETARE ASUPRA IMPLEMENTĂRII UNOR MĂSURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE LA NIVEL NAŢIONAL ÎN CORELAŢIE CU PRACTICILE ŞI STRATEGIILE DE COLABORARE INTERNAŢIONALĂ
  • 3.1. Identificarea evaziunii fiscale la nivel naţional în contextul legislativ actual - condiţie de eficienţă a acţiunilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale internaţionale
  • 3.2. Practici şi strategii internaţionale privind combaterea evaziunii fiscale în materie de TVA intracomunitar
  • 3.3. Dimensiunile economice ale evaziunii fiscale şi dezideratul eradicării acesteia prin dezvoltarea relaţiilor dintre state cu sisteme fiscale diferite
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu