Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos (2011)

1. CONCEPTUL MODERN ASUPRA NEUROLUPUSULUI
 • 1.1. Definiţia, date epidemiologice şi istoricul neurolupusului
 • 1.2. Criteriile neuropsihiatrice ale lupusului eritematos sistemic (NPLES)
 • 1.3. Abordarea etiopatogenetică a neurolupusului
 • 1.4. Consemnări asupra manifestărilor clinice ale afectării sistemului nervos în lupusul eritematos sistemic
 • 1.5. Factori de risc pentru implicarea sistemului nervos în LES
 • 1.6. Instrumente moderne de evaluare a pacienţilor cu NPLES .
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Tehnicile de investigare clinică şi instrumentală
 • 2.2.1. Metode generale de examinare
 • 2.2.2. Metode speciale de examinare
 • 2.3. Instrumentele de evaluare ale sindroamelor neurologice în lupusul eritematos sistemic
 • 2.4. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute

3. CUANTIFICAREA CLINICO-PARACLINICĂ A SINDROAMELOR NEUROLOGICE ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC
 • 3.1. Particularităţile tabloului clinic şi parametrilor paraclinici la pacienţii cu LES
  • 3.1.1. Compararea indicilor activităţii bolii (SLEDAI) şi lezarea organică (SLICC/ACR)
  • 3.1.2. Parametrii clinico-statutari ai pacienţilor cu LES în dependenţă de Scala Hamilton de evaluare a depresiei
  • 3.1.3. Parametrii clinico-statutari ai pacienţilor cu LES în dependenţă de Scala Hamilton de evaluare a anxietăţii
  • 3.1.4. Parametrii clinico-statutari ai pacienţilor cu LES în dependenţă de Scala Mini Mental Status
 • 3.2. Caracteristica sindroamelor neuropsihiatrice conform criteriilor NPLES/ACR 1999
 • 3.3. Cuantificarea sindroamelor neuropsihiatrice în LES
 • 3.4. Pattern-ul implicării neurologice în LES
 • 3.5. Factorii de risc pentru dezvoltarea manifestărilor neurologice la pacienţii cu LES
 • 3.6. Evaluarea calităţii vieţii a pacienţilor examinaţi
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4 SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu