Structura glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys L. şi activitatea lor biologică (2011)

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CHIMIEI GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENILETANOIDICE ALE FAMILIEI SCROPHULARIACEAE
 • 1.1. Structura glicozidelor steroidice şi glicozidelor 3,4–dihidroxi–β–feniletanolului
 • 1.2. Glicozidele steroidice ale speciilor familiei Scrophulariaceae
 • 1.3. Glicozidele 3,4-dihidroxi-β-feniletanolului ale speciilor familiei Scrophulariaceae
 • 1.4. Activitatea biologică a glicozidelor steroidice şi glicozidelor 3,4-dihidroxi-β-feniletanolului ale speciilor familiei Scrophulariaceae
2. IZOLAREA GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENOLICE DIN VERONICA CHAMAEDRYS L
 • 2.1. Testarea preliminară a speciei Veronica chamaedrys L. la conţinutul glicozidelor steroidice şi fenolice
 • 2.2. Obţinerea sumei de glicozide steroidice şi fenolice din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.1. Obţinerea sumei glicozidelor steroidice din seria furostanică din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.2. Obţinerea sumei glicozidelor steroidice din seria spirostanică din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.3. Obţinerea glicozidelor fenolice sumare din specia Veronica chamaedrys L
  • 2.2.4. Izolarea glicozidelor steroidice şi fenolice din plantele Veronica chamaedrys L
  • 2.2.5. Reacția de scindare completă în mediul acid a sumei de chamaedrozide
 • 2.3. Individualizarea glicozidelor steroidice ale Veronica chamaedrys L
 • 2.4. Individualizarea glicozidelor fenolice ale Veronica chamaedrys L
 • 2.5. Identificarea geninelor şi monozaharidelor în glicozidele din specia Veronica chamaedrys L
3. DETERMINAREA STRUCTURII CHIMICE ALE GLICOZIDELOR STEROIDICE ŞI FENOLICE DIN VERONICA CHAMAEDRYS L.
 • 3.1. Stabilirea structurii chimice a glicozidelor steroidice din seria spirostanului, furostanului şi 22,25–epoxifurospirostanului
  • 3.1.1. Hidroliza acidă totală a chamaedrozidelor individuale
  • 3.1.2. Structura chamaedrozidelor А, А1 şi A2
  • 3.1.3. Structura chamaedrozidelor C, C1 şi C2
  • 3.1.4. Structura chamaedrozidelor D şi D1
  • 3.1.5. Spectrele IR, HR MS, 13C şi 1H RMN pentru chamaedrozidele A, A1, A2, C, C1, C2, D şi D1
  • 3.1.6. Structura chamaedrozidelor din şirul furostanic şi 22,25-epoxi-(25S)-furospirost-5-en-3β,26-diol-[26-O-β-D-glucopiranozidei]
  • 3.1.7. Scindarea legăturilor β-glicozidice din chamaedrozidele furostanice şi 22,25-epoxi-(25S)-furospirost-5-en-3β,26-diol-[26-O-β-D-glucopiranozidei] sub acţiunea fermenţilor
  • 3.1.8. Spectrele IR, HR MS, 1H şi 13C RMN pentru chamaedrozidele B, E, E1, E2, F, F1
 • 3.2. Stabilirea structurii chimice a glicozidelor fenolice
  • 3.2.1. Structura chamaedrozidelor А', В', С' şi D'
  • 3.2.2. Hidroliza acidă completă a chamaedrozidelor fenolice
  • 3.2.3. Spectrele IR, HR MS, 1H şi 13C RMN pentru chamaedrozidele A', B', C' şi D'
4. ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A CHAMAEDROZIDELOR
 • 4.1. Activitatea de reglare a creşterii şi dezvoltării a chamaedrozidelor
 • 4.2. Activitatea imunomodulatoare a chamaedrozidelor
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu