Elaborarea si argumentarea stiintifica a tehnologiilor moderne de producere a vinurilor spumante cu proprietati calitative avansate (2011)

1. STUDIUL INFORMATIONAL ÎN DOMENIUL PRODUCERII VINURILOR SPUMANTE
 • 1.1 Cerintele de baza catre calitatea materiei prime pentru producerea vinurilor spumante
 • 1.2 Studiul influentei diferitor clone de struguri asupra calitatii vinurilor materie prima pentru spumante
 • 1.3 Particularitatile tehnologice de producere a vinurilor materie prima de Muscat pentru vinurile spumante
 • 1.4 Studiul soiurilor de struguri de selectie noua în producerea vinurilor spumante
 • 1.5 Influenta conditiilor ecologice de cultivare a strugurilor asupra indicilor fizicochimici a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 1.6 Analiza influentei regimurilor de prelucrare a strugurilor asupra indicilor de calitate a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 1.7 Rolul suselor de levuri în tehnologia vinurilor spumante
 • 1.8 Activitatea microorganismelor în producerea vinurilor spumante
 • 1.9 Concuzii la capitolul I

2. MATERIALE SI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Continutul cercetarilor, conditiile si metodica realizarilor
 • 2.2 Obiectele si metodele de carcetare
 • 2.2.1. Determinarea concentratiei în masa a alcoolilor superiori, 2,3 butilenglicolului , glicerinei si a continutului de aminoacizi liberi în vinuri
 • 2.2.2. Determinarea concentratiei în masa a acizilor organici nevolatili: malic, lactic, tartric
 • 2.2.3. Metodica determinarii compusilor volatili la cromatografierea probei naturale
 • 2.2.4. Determinarea microcompusilor volatili prin metoda extractiei
 • 2.2.5. Metodica determinarii monoterpenelor libere si legate
 • 2.2.6. Determinarea indicilor de spumare a vinurilor materie prima si spumante cu utilizarea instalatiei „ Mosalux”
 • 2.2.7. Determinarea proprietatilor de spumare a vinurilor materie prima pentru spumante prin metoda lui Merjanian
 • 2.2.8. Prepararea maielei de levuri
 • 2.2.9. Prelucrarea matematica a rezultatelor cercetarilor
 • 2.2.10. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA REGIMURILOR TEHNOLOGICE DE PRODUCERE A VINURILOR MATERIE PRIMA PENTRU SPUMANTE
 • 3.1. Influenta soiurilor de struguri asupra indicilor fizico-chimici si de spumare a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 3.2. Studiul influentei diferitor clone de struguri asupra calitatii vinurilor materie prima pentru spumante
 • 3.3. Studiul potentialului aromatic al strugurilor grupei Muscat pentru producerea vinurilor spumante
 • 3.4. Particularitatile tehnologice de producere a vinurilor materie prima de Muscat pentru vinurile spumante
 • 3.5. Studiul soiurilor de struguri de selectie noua în producerea vinurilor spumante
 • 3.6. Studiul influentei diferitor portaltoiuri asupra calitatii vinurilor materie prima pentru spumante
 • 3.7. Studiul influentei diferitor portaltoiuri asupra compusilor terpenici în soiurile aromatice de struguri
 • 3.8. Influenta conditiilor ecologice de cultivare a strugurilor asupra indicilor fizicochimici a vinurilor materie prima pentru spumante93
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

4. INFLUENTA TRATARILOR TEHNOLOGICE ALE VINURILOR MATERIE PRIMA ASUPRA FORMARII PROPRIETATILOR SPECIFICE A VINURILOR SPUMANTE
 • 4.1. Influenta diferitor scheme de tratare asupra componentei fizico-chimice a asamblajelor si cupajelor vinurilor materie prima pentru spumante clasice
 • 4.2. Studiul influentei refrigerarii vinurilor materie prima pentru spumante asupra indicilor de spumare
 • 4.3. Studiul tratarilor tehnologice în conditiile de producere asupra indicilor de spumare a vinurilor materie prima
 • 4.4. Studiul influentei tratarilor tehnologice asupra indicilor de calitate a componentelor de cupaj la producerea vinurilor spumante de Muscat
 • 4.5. Concuzii la capitolul 4

5. INFLUENTA COMPONENTEI FIZICO-CHIMICE A VINURILOR ASUPRA PROPRIETATILOR DE SPUMARE SI PERLARE
 • 5.1. Influenta alcoolului etilic si glicerinei asupra indicilor de spumare a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 5.2. Influenta acizilor organici asupra indicilor de spumare a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 5.3. Influenta unor aminoacizi asupra indicilor de spumare a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 5.4. Rolul substantelor fenolice asupra calitatii vinurilor materie prima pentru spumante
 • 5.5. Influenta substantelor proteice si a polizaharidelor asupra proprietatilor de spumare a vinurilor materie prima pentru spumante
 • 5.6. Influenta componentei fizico-chimice a cupajelor vinurilor materie prima asupra proprietatilor de perlare si spumare a vinurilor spumante clasice
 • 5.7. Concluzii la capitolul 5

6. SELECTAREA SI EVIDENTIEREA SUSELOR DE LEVURI PERSPECTIVE PENTRU PRODUCEREA VINURILOR SPUMANTE
 • 6.1. Selectarea de producere a suselor de levuri pentru fabricarea vinurilor spumante clasice
 • 6.2. Selectarea si evidentierea suselor de levuri perspective pentru obtinerea vinurilor spumante clasice
 • 6.3. Influenta fermentarii secundare si diferitor suse de levuri asupra indicilor de spumare
 • 6.4. Influenta levurilor asupra aromei vinului materie prima de Muscat
 • 6.5. Evidentierea suselor de levuri pentru fermentarea secundara la producerea vinurilor spumante de Muscat
 • 6.6. Aprecierea tehnologica a levurilor active uscate la producerea vinurilor spumante
 • 6.7. Levurile daunatoare la producerea vinurilor spumante clasice
 • 6.8. Influenta microorganismelor daunatoare asupra indicilor fizico-chimici si biochimici a vinurilor spumante clasice
 • 6.9. Consluzii la capitolul 6

7. OMOLOGAREA ÎN PRODUCERE A REZULTATELOR CERCETARILOR REALIZATE
 • 7.1. Implementarea în producere a schemelor tehnologice elaborate
 • 7.2. Concluziile la capitolul 7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu