Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor (2011)

1. CONCEPTUL DE VIABILITATE ÎN ABORDAREA SISTEMICĂ A ÎNTREPRINDERILOR
 • 1.1. Necesitatea abordării sistemice a managementului în contextul asigurării viabilităţii întreprinderilor în dificultate
 • 1.2. Conceptul potenţialului de viabilitate a întreprinderilor în dificultate
 • 1.3. Metodologia de analiză diagnostic a întreprinderilor în dificultate.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA DIAGNOSTIC A VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE A ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Tendinţe de dezvoltare a antreprenoriatului şi a comerţului interior în Republica Moldova
 • 2.2. Analiza şi evidenţierea problemelor viabilităţii economice a întreprinderilor
 • 2.3. Diagnosticarea sistemului managerial al întreprinderilor la etapa actuală
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CĂILE DE ASIGURARE A VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE A ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Modalităţi de evaluare şi sporire a viabilităţii manageriale a întreprinderilor
 • 3.2. Recomandări de creştere a viabilităţii economice a întreprinderilor sub impactul perfecţionării sistemului managerial
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu