Dezvoltarea si Promovarea Serviciilor Turistice

Cuprins 5
Introducere 7
Capitolul I 9
Consideraţii generale privind servicile turistice 9
1.1 Tipuri de servicii turistice 10
1.2 Diversificarea serviciilor turistice 15
1.3 Agenţii economici din turism 18
Capitolul II 23
Dezvoltarea şi promovarea serviciilor turistice 23
2.1 Formele promovării 23
2.1.1 Publicitatea 23
2.1.1.1 Stabilirea obiectivelor publicităţii 24
2.1.1.2 Stabilirea bugetului de publicitate 24
2.1.1.3 Generarea mesajului 25
2.1.1.4 Alegerea mijloacelor şi tehnicilor publicitare 26
2.1.1.5 Evaluarea rezultatelor 30
2.1.2.Promovarea vânzărilor 30
2.1.3 Relatii publice 35
2.2 Principalii factori determinanţi ai dezvoltării serviciilor turistice 37
2.2.1. Factorii exogeni 38
2.2.1.1 Dezvoltarea economico financiară 38
2.2.1.2 Dezvoltarea tehnologică 39
2.2.1.3 Investiţiile în infrastructura turistică 39
2.2.1.4 Dezvoltarea comerţului cu servicii 42
2.2.1.5 Siguranţa si securitatea călătoriilor 42
2.2.2.2 Diversificarea ofertelor de produse şi servicii în timpul şi de la destinaţiile călătoriilor 44
2.2.2.3 Globalizarea pieţelor 44
2.2.2.4 Resursele umane 45
2.3 Comportamentul consumatorului de servicii turistice 45
2.3.1 Factori de comportament 46
Capitolul III 54
Promovarea şi dezvoltarea serviciilor turistice la 54
SC INTER-TOUR SRL Bacău 54
3.1 Prezentarea generală a societăţii 54
3.2 Analiza pieţei serviciilor turistice 57
3.2.1 Poziţia faţă de concurenţă 57
3.2.2 Categorii de clienţi 58
3.3 Analiza mediului intern al scietăţii 59
3.3.1. Potenţialul uman 59
3.3.2. Pontenţialul tehnic 61
3.3.3. Evoluţia indicatorilor financiari ai societăţii 61
3.4 Prezentarea serviciilor turistice ale firmei 64
3.5 Promovarea prosuselor şi serviciilor turistice la agenţia de turism „INTER-TOUR” Bacău 70
3.5.1 Structura mix-ului promoţional la Agenţia de turism „INTER-TOUR”Bacău 70
3.5.1.1 Publicitatea la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 71
3.5.1.2 Promovarea vânzărilor la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 73
3.5.1.3 Relaţiile publice la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 74
3.5.1.4 Forţa de vânzare a Agenţiei de Turism Inter-tour Bacău 74
3.5.1.5 Sponsorizarea cu privire la Agenţia de Turism Inter-tour Bacău 75
3.5.2 Stabilirea obiectivelor promovării la Agenţia de Turism „INTER-TOUR” Bacău 75
3.5.3 Elaborarea campaniei de promovare şi a bugetului său la Agenţia de Turism „INTER-TOUR” Bacău 76
3.5.4 Evaluarea eficienţei promovării produsului turistic la Agenţia de Turism „INTER-TOUR” Bacău 77
Concluzii şi propuneri 79
Bibliografie 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu