Serviciile Turistice si Ocuparea Fortei de Munca

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. ROLUL SERVICIILOR TURISTICE IN OCUPAREA FORTEI DE MINCA 5
1.1. Definirea serviciilor turistice 5
1.2. Rolul economic al serviciilor turistice 6
1.3. Particularităţi ale muncii în turism 10
1.4. Evoluţia şi structura pieţei muncii în turism 13
1.5. Turismul – contribuţia la ocuparea forţei de muncă 15
1.6. Calitatea serviciilor şi a personalului din turism 16
CAPITOLUL 2. SERVICIILE HOTELIERE OFERITE DE HOTELUL CARO BUCURESTI 20
2.1. Prezentarea Hotelului Caro 3*** 20
2.2. Managementul activităţii în cadrul hotelului Caro 22
2.2.1. Serviciul de cazare 23
2.2.2. Serviciul de alimentaţie 25
2.3.Structura organizatorică 28
CAPITOLUL 3. PERSPECTIVELE OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ DIN CADRUL HOTELULUI CARO PENTRU PERIOADA 2008-2010 31
3.1. Analiza indicatorilor resurselor umane 31
3.2. Analiza indicatorilor eficienţei serviciilor suplimentare 40
3.3.Căi de creştere a eficienţei economice a activităţii turistice 42
3.3.1.Creşterea eficienţei utilizării forţei de muncă 43
3.3.2. Creşterea eficienţei utilizării resurselor financiare 48
CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 54

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu