Amenajarea Turistica a Zonelor Urbane

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I AMENAJAREA TERITORIULUI 5
I.2. CONCEPTUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI 5
I.2 PARTICULARITĂȚI ALE AMENAJĂRII SPAȚIULUI TURISTIC 7
I.3. STRATEGII DE AMENAJARE TURISTICĂ 8
I.4. PRINCIPII ALE AMENJĂRII TURISTICE 9
CAPITOLUL II PARTICULARITĂŢI ALE AMENAJĂRII TURISTICE ÎN ROMÂNIA 12
II.1. APARIȚIA TURISMULUI ÎN ROMÂNIA 12
II.2. STAREA ACTUALĂ ȘI CARACTERIZAREA STĂRII ACTUALE A TURISMULUI ROMÂNESC 14
II.3 . PRINCIPALELE FORME DE TURISM PRACTICATE ÎN ROMÂNIA 14
II.4 CONDIȚII ECONOMICE CE AU FAVORIZAT DEZVOLTAREA PROCESULUI DE URBANIZARE 19
II.5 CATEGORII DE ORAŞE ÎN ROMÂNIA ŞI PARTICULARITĂŢILE AMENAJĂRII TURISTICE ALE ACESTORA 20
CAPITOLUL III AMENAJAREA TOURISTICĂ URBANĂ A ORAŞULUI COMĂNEŞTI 24
III.1 METODOLOGIA DE CERCETARE 24
III.1 PREZENTAREA ZONEI 25
III.2 ANALIZA SWOT DIN PUNCT DE VEDERE TURISTIC AL ORAŞUL COMĂNEŞTI 26
III. 3 CĂI DE ACCES 27
III.4 POTENŢIALUL TURISTIC AL ZONEI 29
III.5 SERVICII TURISTICE DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE 30
III.7 AMENAJAREA ÎN SCOPURI TURISTICE A ZONEI DIN PERSPECTIVA AUTORITĂŢILOR LOCALE 31
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 36

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu