Sibiu - Capitala Culturala Europeana in 2007

Introducere 3
Capitolul I 6
Localizarea şi caracterizarea zonei
1.1 Aşezarea geografică şi accesibilitate 6
1.2 Istoric 7
1.3 Nivel de dezvoltare economico-social 8
Capitolul II 12
Prezentarea potenţialului turistic al zonei şi analiza principalelor oraşe
2.1 Resurse turistice naturale 12
2.1.1 Relieful şi reţeaua hidrografică 12
2.1.2 Clima 13
2.1.3 Vegetaţie şi fauna 13
2.1.4 Resurse naturale, parcuri, monumente şi rezervaţii naturale 13
2.2 Resurse turistice antropice 18
2.2.1 Resurse cultural –istorice 18
2.2.1.1 Vestigii şi monumente istorice 18
2.2.1.2 Valori de etnografie şi folclor 24
2.2.1.3 Instituţii de cultură şi artă 26
2.3 Analiza principalelor oraşe şi staţiuni turistice 32
Capitolul III 40
Analiză a unităţilor , a echipamentelor existente şi a locurilor de cazare
3.1 Analiza evoluţiei în timp a numarului de locuri în judeţul Sibiu 40
3.2 Analiza circulaţiei turistice şi previziunea evoluţiei viitoare 45
3.2.1 Sejurul mediu 45
3.2.2 Densitatea circulaţiei turistice 47
3.2.3 Gradul de ocupare 49
3.2.4 Sporul mediu 50
3.3 Analiza sosirilor şi înnoptărilor turiştilor în judeţul Sibiu raportat la ţară 52
3.4 Analiza sosirilor de turişti pe ani şi lunar 53
Capitolul IV 57
Valorificarea patrimoniului cultural al judeţului Sibiu prin turism.
4.1 Forme de turism practicate în judeţul Sibiu 57
4.2 Motive de a investi în turism 59
4.3 Ghidul de dezvoltare al judeţului Sibiu 61
Capitolul V 75
Sibiu capitală cultural europeană 2007
5.1 Sibiu - Tânăr din 1191 75
5.2 Capitale culturale europene din 1985 79
5.3 Programul Sibiu, capitală culturală europeană 2007 81
Concluzii 89
Bibliografie 90
Anexe 93

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu