Actionare masini electrice

Introducere
1. Perspective privind aplicarea convertoarelor  performante  la  acţionarea
podurilor rulante
1.1 Probleme generale
1.2 Utilizarea magistralelor şi reţelelor de calculatoare  pentru  sistemele
de conducere
1.3 Magistrale de computer
1.4 Implementarea interfeţei pentru INTERBUS
 2. Principiile procesului de control cu moduri alunecătoare şi aplicaţiile
                           în acţionări electrice.
2.1 Introducere
2.2 SM în VSS
2.3 Metode matematice
2.4 Procedura de proiectare
2.5 Controlul cu SM -liniar
2.6 Probleme legate de grafic
2.7 Controlul AE
2.8 Motorul de c.c.
2.9 Motorul de inducţie
                       3. Convertorul de frecvenţă VLT
3.1. Schema bloc
3.2 Instrucţiuni operaţionale
   4.Calculul mecanismului de ridicare al unui pod rulant cu graifăr de 30
                                    tone
Tema de proiectare
4.1  Determinarea  datelor  principale  ale   mecanismelor   de   lucru   şi
transmisiilor
4.2 Stabilirea elementelor mecanice componente ale mecanismelor de ridicare
4.3  Mecanisme de translaţie
 4.4 Calculul datelor maşinii electrice de acţionare şi a caracteristicilor
                                  acestora
+ desene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu