TEHNOLOGIA FABRICARII PRODUSELOR

                                  1 CUPRINS
1- Analiza funcţional-constructivă a piesei
            1- Rolul funcţional al piesei
            2- Caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei
            3- Caracteristicile materialului piesei
            4- Tehnologicitatea construcţiei piesei
 2- Proiectarea semifabricatului
                2.1-     Stabilirea metodelor  şi  procedeelor  de  obţinere
semifabricatului
                2.2-     Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare
                2.3-      Adoptarea  procedeului  economic  de  realizare  a
semifabricatului
                2.4-     Stabilirea tratamentelor termice primare necesare
                  2.5-        Realizarea    desenului    de    execuţie    a
semifabricatului
 3- Proiectarea variantelor preliminare de proces tehnologic
                3.1-    Stabilirea metodelor şi procedeelor de prelucrare  a
suprafeţelor
                             semifabricatului
            2- Principii generale  de  proiectare  şi  restricţii  specifice
               grupului din care face
                      parte piesa
            3- Stabilirea conţinutului şi succesiunii operaţiilor procesului
               tehnologic (în 2
                      variante)
4- Proiectarea primei variante de proces tehnologic
                4.1-   Stabilirea adaosurilor de prelucrare şi a
dimensiunilor intermediare
                4.2-   Proiectarea operaţiilor procesului tehnologic
bibliografie
         pagini  55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu