STUDIUL CONCENTRATIEI SUBSTANTELOR ORGANICE DIN APELE NATURALE

CUPRINS
    Cap. 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APA..............................................1
        1.1. Introducere.....................................................................................................1
        1.2. Structura chimică a apei..................................................................................
        1.3. Proprietăţi fizice..............................................................................................
     1.4. Proprietăţi chimice..........................................................................................
    1.4.1. Acţiunea apei asupra metalelor.........................................................
    1.4.2. Acţiunea apei asupra nemetalelor.....................................................
    1.4.3. Acţiunea apei asupra oxizilor............................................................
    1.4.4. Acţiunea apei asupra sărurilor...........................................................
     1.5. Circuitul apei în natură....................................................................................
     1.6. Clasificarea apelor...........................................................................................
     1.7. Directiva Cadru privind apa 2000/60/EC........................................................
Cap.2. POLUAREA APELOR   
    2.1. Introducere.........................................................................................................
    2.2. Istoricul poluării apelor.....................................................................................
                   2.3. Cauzele poluării apelor......................................................................................
        2.4. Clasificarea poluanţilor.....................................................................................
    2.5. Tipuri de poluare...............................................................................................
        2.5.1. Poluarea naturală................................................................................
        2.5.2. Poluarea artificială.............................................................................
    2.6. Efectele poluării apelor.....................................................................................
    2.7. Consecinţele biologice ale poluării...................................................................
Cap. 3. MODALITĂŢI DE PURIFICARE A APELOR
    3.1. Autoepurarea apelor..........................................................................................
    3.2. Factorii biologici de purificare a apelor degradate............................................
    3.2.1. Filtrele biologice..................................................................................
    3.2.2. Aerotancul...........................................................................................
    3.2.3. Iazurile şi eleşteele..............................................................................
    3.3. Dezinfecţia apei cu ajutorul clorului................................................................
    3.4. Desalinizarea apei............................................................................................
    3.5. Purificarea apei de râu......................................................................................
            3.6. Utilizarea macrofitelor acvatice in depoluarea apelor.....................................
        Cap. 4. ETAPELE UNEI ANALIZE FIZICO – CHIMICE
            4.1. Recoltarea probelor de apă...............................................................................
        4.2. Conservarea probelor recoltate.........................................................................
        4.3. Pregătirea probei pentru analiză........................................................................
        4.4. Redactarea buletinului de analiză......................................................................
        4.5. Interpretarea rezultatelor analizei......................................................................
    4.6. Condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă.....
Cap. 5. METODE DE DETERMINARE A CONCENTRAŢIEI DE SUBSTANŢE             ORGANICE DIN APELE RÂULUI CRIŞUL REPEDE
    5.1. Cantitatea de substanţe organice care poate fi evacuată în apele naturale.......
    5.2. Consumul biochimic de oxigen........................................................................
         5.2.1.Determinarea consumului biochimic de oxigen...................................
            5.2.1.1. Metoda volumetrică...........................................................
        5.2.1.2. Metoda electrometrică........................................................
        5.2.1.3. Metoda barometrică............................................................
        5.2.1.4. Metoda prin reducerea nitrificării.......................................
    5.3. Consumul chimic de oxigen.............................................................................
    5.3.1. Metoda cu permanganat de potasiu......................................................
     5.3.2. Metoda cu bicromat de potasiu............................................................
     5.3.3. Metoda cu cloramina T........................................................................
     5.3.4. Metoda bazată pe oxidarea umedă......................................................
     5.3.5. Metoda bazată pe combustia la temperaturi ridicate..........................
             5.3.5.1. Sisteme Philips..................................................................
             5.3.5.2. Varianta CCO.................................................................
    5.4. Metode de determinare a carbonului organic total...........................................
                 5.4.1. Procedee bazate pe oxidarea umedă....................................................
                     5.4.1.1. Determinarea carbonului organic prin oxidare cu bicromat
                                                      de potasiu............................................................................
                     5.4.1.2. Dozarea carbonului organic prin oxidare cu persulfat de
                                                      potasiu................................................................................                                           
                 5.4.2. Combustia la temperaturi ridicate......................................................
                 5.4.2.1. Sistemul Beckman................................................
             5.4.2.2 Sistemul Maihak...................................................
                 5.4.2.3. Sistemul Tocsin Analyser....................................
                 5.4.2.4. Alte tipuri de sisteme............................................
    5.5. Râul Crişul Repede...........................................................................................
         5.5.1. Caracteristici generale ale apelor curgătoare.......................................
         5.5.2. Bazinul hidrografic..............................................................................
        5.5.2.1. Managementul apei la nivel de bazin hidrografic..............
        5.5.2.2. Necesitatea participării comitetelor de bazin la                implementarea Directivei cadru privind apa 2000/60/EC...............
         5.5.3. Bazinul Crişul Repede.........................................................................
         5.5.4. Caracteristicile generale ale râului Crişul Repede...............................
     5.5.5. Proprietăţile chimice ale Crişului Repede...........................................
         5.5.6. Reţeaua de canalizare a oraşului Oradea.............................................
         5.5.7. Staţia de epurare a oraşului Oradea.....................................................
         5.5.8. Posibilităţi de valorificare a potenţialului apelor Crişului Repede......
90 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu