PROCEDEE DE FILETARE

                           CUPRINS
                                                                         Pag
Capitolul 1 - INTRODUCERE         5
Capitolul 2 - DESCRIEREA TEHNICÃ… …….   …….  …….   ….      8
            2.1      Filetarea exterioarǎ ………………………  …..         8
            2.2      Filetarea interioarǎ.………………………………       9
            2.3      FILETUL……………..………….....................................
       10
                              2.3.1          Clasificarea          filetelor
................................      10
                          2.3.2 Prelucrarea manuală a filetelor
      interioare…………………………………………………………..       11
               2.3.3 Prelucrarea manuală a filetelor
      exterioare…………………………………………………………        11
            2.4
Şurubul…………......................................................        11
           2.5       Piuliţa………………………………………….............         12
           2.6       Elementele principale ale filetului..........
12
           2.7      Scule si dispozitive folosite la filetare...        15
                                                                      2.7.1
      Tarozi.................................................................
      .       15
                                                                     2.7.2.
      Filiere................................................................
      .       15
           2.8      Filete standardizate ………………….…………..       16
              2.8.1 Filetul
      metric.................................................         16
                             2.8.2                Filetul                În
      ţoli...................................................         17
                                      2.8.3                          Filetul
     trapezoidal.....................................         18
                                       2.8.4                         Filetul
           ferǎstrǎu........................................           18
                                      2.8.5                          Filetul
     pǎtrat...............................................          19
                                       2.8.6                         Filetul
     rotund...............................................          20
         2.9      Controlul filetelor …………………………….…        20
Capitolul 3 – Metode de filetare……………………..      23
       3.1 PREGǎTIREA PIESELOR PENTRU FILETARE…............        23
       3.2 METODE DE PRELUCRARE PRIN ASCHIERE A
       FILETELOR………………………………………………………….       25
           3.2.1. FILETAREA CU FILIERǎ şI CU TARODUL
      PE STRUNG…………………………………………………………25
          3.2.2. FILETAREA  CU  CUTITE………………………………        26
           3.2.2.1. Executarea filetelor cu profil triunghiular……       29
            3.2.2.2. Executarea filetelor cu profil trapezoidal……         31
            3.2.2.3. Executarea  filetelor  cu  profil  dreptunghiular..  ….
   31
           3.2.2.4 Executarea filetelor modul, diametral si
           circular Pitch  ………………………………………………..         32
           3.2.2.5. Executarea filetelor conice……………………..      34
      3.3. EXECUTAREA FILETELOR PRIN FREZARE…………….      34
      3.4. PRELUCRAREA FILETELOR PRIN RECTIFICARE…….       36
      5. Filetarea interioarǎ manualǎ……………………..      38
      6. Filetarea exterioarǎ manualǎ…………………….      39
      7. Filetarea mecanizatǎ si filetarea mecanicǎ…     40
      8. Rǎcirea şi ungerea în timpul filetǎrii…………..      41
      9. Filetarea cu filiera şi cu tarodul pe strung..     41
         3.10 Executarea filetelor conice................ ..............
42
                                     3.10.1                        FILETAREA
     CONICǎ..............................................     43
       3.11 MǎSURI DE PROTECţIA MUNCII………………………….     43
Capitolul 4 - EFICIENŢA ECONOMICÃ…………………      45
      4.1  FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ UZURA şI DURABILITATEA
      SCULELOR...............................................................
      .................         45
                   4.1.1 INFLUENţA VITEZEI DE AşCHIERE......................
          45
           4.1.2 Influenţa elementelor secţiunii aşchiei..    48
           4.1.3 Influenţa  parametrilor geometrici
            ai  sculei  aşchietoare…………………………………   48
           4.1.4 Influenţa materialului prelucrat………      50
           4.1.5 Influenţa materialului sculei…………….       51
           4.1.6  Influenţa  lichidelor  de  aşchiere……..      53
           4.1.7 concluzii…………………………………………….      54
Capitolul 5  -  IMPACTUL CU MEDIUL……………...........       56
      5.1                 Cuptoare                cu                fascicul
electronic..........................................        57
           5.1.1                                                   Cuptorul
      rotativ....................................................        57
      5.2                             Cuptor                              de
încărcare..........................................................
58
      5.3                           Standardul                           ISO
14001.................................................         58
Capitolul 6 – CONCLUZII……………………………...         60
BIBLIOGRAFIE…………………………………………          62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu