SISTEME DE URMARIRE CU AMPLIFICATOR ELECTROHIDRAULIC

                                                                 CUPRINS
1. SISTEME DE URMARIRE CU AMPLIFICATOR ELECTROHIDRAULIC 3
  1.1. Structura generală a unui sistem de urmărire cu amplificator
  electrohidraulic     3
  1.2. Cercetarea teoretică a sistemelor de acţionare electrohidraulice  4
    1.2.1. Cercetarea teoretică a sistemelor hidraulice automate în domeniul
    timp    5
    1.2.2. Cercetarea sistemelor hidraulice automate în domeniul frecvenţial
    6
    1.2.3. Stabilitatea sistemelor electrohidraulice    6
  1.3. Cercetarea experimentală a sistemelor de acţionare electrohidraulice
  6
2. CERCETĂRI teoretice PRIVIND  SISTEMELE DE URMĂRIRE ELECTROHIDRAULICĂ 8
  2.1. Obiectivele cercetării teoretice      8
  2.2 Structura sistemului electrohidraulic de reglare automată a poziţiei
  unui motor hidraulic liniar     8
  2.3.  Modelarea matematică a amplificatoarelor electrohidraulice 12
    2.3.1. Structura servovalvei  12
    2.3.2. Modelul matematic sub formă de schemă bloc al servovalvei     14
  2.4. Modelul matematic al motorului hidraulic liniar  17
  2.5. Modelul matematic al sistemului electrohidraulic de reglare automată
  a poziţiei     21
  2.6. Concluzii 25
3. SIMULAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR  DE URMĂRIRE ELECTROHIDRAULICĂ  26
  3.1. Modele intrare-stare-ieşire ale sistemelor de acţionare hidraulică
  26
  3.2. Modelul intrare-stare-ieşire al servovalvei      30
  3.3 Caracteristici dinamice obţinute prin simulare numerică      36
    3.3.1  Răspunsurile indiciale ale sistemului electrohidraulic urmărire
    automată la încărcarea motorului cu sarcină de tip masă   36
    3.3.2 Răspunsul la frecvenţă al sistemului  electrohidraulic de
    urmărire, la încărcarea motorului cu sarcină de tip masă  43
    3.3.3 Răspunsurile indiciale şi frecvenţiale ale sistemului
    electrohidraulic de urmărire automată, la încărcarea motorului cu forţă
    de tip frecare vâscoasă 44
  3.4. Concluzii 48
BIBLIOGRAFIE     50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu