Aplicarea conditionarii eletrochimice la prepararea minereului complex Burloaia- proectarea instalatiei la captare

CUPRINS
                                                                        pag.
Introducere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
_ _ _       1
Cap.I. Date generale asupra structurii minereului Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _  _
_ _      3
      1.1.Corelaţii între structura mineralelor şi unele proprietăţi ale
            elementelor chimice prezente în substanţele minerale utile._ _ _
      _ _ _  3
      1.2.Structura mineralogică a minereului polimetalic Burloaia_ _ _ _  _
_ _  9
      1.3.Date generale privind caracteristicile electrochimice ale
            minereului Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _  14
Cap.II.Date generale privind prelucrarea industrială a minereului complex
           Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _
_ _ _ _ _ 19
      2.1.Schema fluxului tehnologic de prelucrare industrială a
            minereului complex Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _  19
      2.2.Indicatorii tehnologici realizaţi la prelucrarea industrială a
            minereului Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _  22
      2.3.Consumurile de materiale realizate la prelucrarea industrială a
            minereului Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _  23
Cap.III. Încercări de laborator comparative – flotaţia selectiv-colectivă,
            aplicată industrial, comparativ  cu  tratarea  electrochimică  a
tulburelii
            de flotaţie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ _  25
      3.1.Încercări de măcinare – flotaţie prin tehnologia clasică de
            flotaţie selectiv-colectivă_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ _  26
            3.1.1.Încercări de laborator pentru flotaţia selectiv-colectivă_
      _ _  28
      3.2.Încecări de tratare electrochimică a tulburelii de flotaţie_ _ _ _
      _ _ _ 31
            3.2.1.Date generale asupra influenţei curentului electric asupra
                    sistemelor de flotaţie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ _ 31
           3.2.2.Mecanismul tratării electrochimice a tulburelii_ _ _ _ _ _
      _  33
           3.2.3.Încercări  de  tratare  electrochimică  a  tulburelii   de
      flotaţie_ _ 37
                 A. Tratarea catodică a tulburelii la flotaţia selectivă a
                     concentratului de cupru_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
           _ _ 38
                 A.1.Tratarea anodică a  tulburelii  la  flotaţia  colectivă
           Pb+Zn_ 39
                 B. Tratarea anodică a tulburelii la flotaţia selectivă a
                     concentratului de cupru_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
           _ _ _ 41
                 B.1.Tratarea catodică a tulburelii  la  flotaţia  colectivă
           Pb+Zn_41
       3.3.Încercări  finale  de  tratare  electrochimică  a  tulburelii  de
flotaţie pe faze
             tehnologice  (catodică-la  flotarea  concentratului  de  cupru,
anodică la
            flotarea colectivă Pb+Zn) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ _  44
      3.4.Stabilirea parametrilor electrolitici rezultaţi la prelucrarea
            electrochimică de flotaţie _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ _ _ 47
      3.5.Concluzii asupra încercărilor de laborator_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ 51
Cap.IV. Proiectarea instalaţiei de tratare electrochimică  a  tulburelii  de
flotaţie a
         minereului Burloaia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _  53
       4.1.Parametrii  fizici  ai  tulburelii  de  flotaţie  în   condiţiile
tratării
            electrochimice, utilizaţi în calculul de proiectare_ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ _ 53
      4.2.Parametrii curentului electric necesari procesului de tratare
            electrochimică a tulburelii de flotaţie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ _ 54
      4.3.Dimensionarea  agitatoarelor  pentru  tratarea  electrochimică   a
      tulburelii
           de flotaţie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ _  55
      4.4.Dimensionarea electrozilor de lucru pentru tratarea electrochimică
      a
            tulburelii de flotaţie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ _   56
      4.5.Determinarea parametrilor energetici ai agitatorului de tratare
            electrochimică_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _  57
      4.6.Dimensionarea  cablurilor  de  transport  curent  continuu  de  la
      redresor
            la agitatoarele de tratare electrochimică_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ 58
      4.7.Alegerea Instalaţiei de alimentare – curent continuu_ _ _ _ _ _  _
      _  59
            4.7.1.Caracteristici de racord energetic_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ 61
            4.7.2.Reguli de depozitare şi amplasare a instalaţiei de curent
                    continuu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _ _ _ 62
      4.8.Schema fluxului tehnologic de tratare electrochimică a  tulburelii
de
            flotaţie – propusă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _  63
Cap.V. Aprecieri tehnico-economice_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
_ 64
      5.1.Valoarea comparativă a producţiei mostră_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
 64
             5.1.1.Valoarea  producţiei  mostră  în  varianta  de   flotaţie
clasică_ 65
            5.1.2.Valoarea producţiei mostră în varianta propusă de tratare
                 electrochimică a tulburelii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
           _ 66
      5.2.Costurile materiale comparative în cele două  variante  (existentă
şi
            propusă)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ 67
      5.3.Costurile investiţiei privind aplicarea industrială a tratării
      electrochimice a tulburelii de flotaţie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _   68
             5.3.1.Deviz  estimativ  privind  investiţiile  şi   materialele
      necesare
                    aplicării procedeului propus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
      _ _ _ 69
           5.3.2.Costuri de investiţii şi montaj _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      _  70
           5.3.3.Eficienţa economică pe total lucrări de implementare în
                    producţie a variantei propuse; timp de amortizare a
                    investiţiei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           _ _ _ 70
Cap.VI. Concluzii Finale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _
_ _ 71
Bibliografie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _
_ _ _ 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu