PROIECTAREA FABRICATIEI CARCASELOR PENTRU MOTOARE ELECTRICE

CUPRINS
   Prezentarea întreprinderii.Istoric………………………………………………………
   2.  Construcţia şi funcţionarea motoarelor electrice asincron…………………………….
      2.1.  Caracteristica mecanică………………………………………………………………..
 2. Pornirea şi inversarea sensului de rotaţie la motoarele
    asincrone…………………
 3. Reglarea turaţiei motoarelor asincrone……………………………………………
 4. Seria unitară de motoare asincrone trifazate cu rotorul în
    scurtcircuit, de uz general……………………………………………………………………………………….
          2.4.1. Destinaţie. Simbolizare…………………………………………………………….
          2.4.2. Construcţie…………………………………………………………………………
          2.4.3. Forme constructive…………………………………………………………………
          2.4.4. Grad de protecţie……………………………………………………………………
          2.4.5. Tensiuni şi frecvenţe……………………………………………………………….
 6. Puteri, turaţii………………………………………………………………………….
 7. Conexiuni. Sisteme de conectare la reţea…………………………………………….
          2.4.8.  Timpul de pornire………………………………………………………………….
          2.4.9.  Toleranţe……………………………………………………………………………
          2.4.10.  Dimensiuni de montaj…………………………………………………………….
          2.4.11.  Precizări în comandă……………………………………………………………..
          2.4.12.   Execuţii speciale…………………………………………………………………
 4. Norme de protecţie a muncii pentru motoare electrice………………………………….
   3.  Tehnologia de fabricaţie a carcaselor……………………………………………………
      3.1.   Procedeul de turnare sub presiune……………………………………………………..
         3.1.1.  Domeniul de aplicare……………………………………………………………….
         3.1.2.  Avantajele şi dezavantajele turnării sub
    presiune…………………………………..
         3.1.3.   Procedeul de turnare sub presiune…………………………………………………
 2. Aluminiul. Aliaje de aluminiu. Proprietăţi………………………………………………..
 3. Tehnologia fabricaţiei carcaselor. Sistematizarea
    operaţiilor……………………………..
 3. Calculul economic…………………………………………………………………………
 1. Determinarea tipului de producţie………………………………………………………….
 2. Calculul capacităţii de producţie…………………………………………………………….
    4.2.1.  Culegerea, prelucrarea şi sistematizarea
    informaţiilor…………………………………..
         4.2.2.  Elaborarea planului de măsuri tehnico-organizatorice pentru
    eliminarea „locurilor înguste” şi folosirea excedentului de
    capacitate………………………………………………
         4.2.3.   Calculul coeficientului de utilizare al capacităţii de
    producţie la nivelul sistemului de
    producţie………………………………………………………………………………………
      4.3.  Calculul costurilor……………………………………………………………………….
          4.3.1.  Calculul costurilor pe baza grupării costurilor pe grupe
    de calculaţie……………..
          4.3.2.  Determinarea pragului de rentabilitate……………………………………………...
          4.3.3.  Reprezentarea grafică a producţiei
    critice…………………………………………..
   4.3.4.   Aportul fiecărui produs la profit……………………………………………………..
 5. Determinarea numărului de angajaţi………………………………………………...
   5.  Organizarea producţiei. Coordonate de spaţiu. Optimizarea amplasării
    utilajelor folosind metoda verigilor…………………………………………………………………
      5.1.  Metoda gamelor fictive……………………………………………………………….
      5.2.  Incărcarea locurilor de muncă………………………………………………………..
      5.3.  Gama fictivă…………………………………………………………………………..
 4. Calculul necesarului de suprafeţe………………………………………………………..
 5. Măsuri de protecţie a muncii…………………………………………………………….
58 pagini
-----------------------
                              PROIECT DE DIPLOMĂ                 Pag.  2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu