Centrale Eoliene

Cuprins
Capitolul I: Introducere ………………………………..pag 2
Capitolul II: Proiectarea centralei eoliene - Partea mecanică
…………………………………………..…...pag 37
Capitolul III: Proiectarea centralei eoliene - Partea
electrică...................................................................
..pag 64
Capitolul IV: Caracteristici generale ale centralelor eoliene
moderne...........................................................pag 70
Capitolul V: Dificultăţi legate de valorificarea energiei
eoliene.....................................................................
..........pag 76
Capitolul VI: Concluzii..............................................pag 82
Bibliografie……………………………………………...pag 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu