Cresterea eficientei energetice privind producerea energiei electrice si prin instalarea unor unitati de cogenerare cu turbine cu gaze sau motoare cu piston

        “Cresterea  eficientei  energetice   privind   producerea   energiei
electrice si termice la SC OTEL INOX SA  Targoviste,  prin  instalarea  unor
unitati de cogenerare cu turbine cu gaze sau motoare cu piston”
                                 CAPITOLUL I
 Noţiuni introductive privind ciclurile termodinamice ale motoarelor termice
                            şi turbinelor cu gaze
1.1 Tipuri si  caracteristici  ale   turbinelor  cu  gaze  utilizate  pentru
cogenerare.
1.2 Ciclul termodinamic al turbinelor cu gaze.
 1.3 Conceptia de ansamblu a ITG.
1.4 Imbunatatirea ciclului termodinamic al ITG.
1.5  Tipuri  si  caracteristici  de   motoare   termice   utilizate   pentru
cogenerare.
1.6 Motoare cu aprindere prin scânteie si aprindere prin comprimare.
1.7 Motoare cu aprindere prin comprimare.
1.8 Motoare cu aprindere prin jet de combustibil.
1.9 Analiza tehnică a soluţiei de cogenerare cu motoare termice.
1.10 Analiza termodinamică. Randamente. Analiza energetică.
1.11. Indicatori tehnici caracteristici soluţiei de  cogenerare  cu  motoare
termice.
                                CAPITOLUL II
                        SITUATIA ACTUALA A SOCIETATII
2.1. Descrierea Societǎţii
2.2. Situaţia energetica a societǎţii
2.2.1. Situatia actuala privind producerea energiei termice
2.2.2. Situatia actuala privind consumul de energie termicǎ
2.2.3. Concluzii şi observaţii asupra situaţiei consumurilor actuale
                                Capitolul III
                  Analiza solutiilor de cogenerare propuse
3.1. Consideratii generale
3.1. Alegerea si  analiza solutiilor propuse
3.2. Prezentarea variantelor propuse
   1. O unitate  de turbina cu gaze de 1,0 MWe FPC
   2. O unitate  de turbina cu gaze de 1,0 MWe cu PC
   3. Doua unitati de turbina cu gaze de 1,0 MWe FPC
   4. O unitate de turbina cu gaze de 3,8 MWe FPC
   5. O unitate de turbina cu gaze de 1,8 MWe FPC
   6. O unitate cu motor termic MAS de 1,16 MWe
   7. Doua unitati cu motoare termice MAS de 1,16 MWe
                                Capitolul IV
                    Analiza Tehnico- economica solutiilor
                            de cogenerare propuse
      4.1.  Criterii  utilizate  pentru  evaluarea  eficienţei  economice  a
      investiţiei
4.2. Rezultatele calculelor tehnico economice
4.3. Analiza  principalilor indicatori tehnico-economici
4.5. Indicatori economici ai variantelor
                                 Capitolul V
 Caracteristicile principale ale echipamentelor si lucrarilor de constructii
                                   montaj
5.1.  Caracteristici principale constructive, utilaje, echipamente, lucrari
                                Capitolul VI
                               punct electric
                Schema de racordare a generatorului electric
6.1. Descrierea soluţiei propusă pentru conexiunea grupurilor generatoare
in staţia de 10 kV
6.2. Calculul puterii de scurtcircuit pe barele de medie tensiune (10 kV)
                                Capitolul VII
    Norme de tehnica securităţii muncii în instalaţiile cu ciclu inversat
7.1  Consideratii generale
7.2 Norme de protecţie a  muncii  specifice  la  executarea  de  lucrări  la
generatoare, compensatoare, sincrone si motoare electrice
7.3 Metode de protecţia muncii pentru partea termomecanica a centralelor
7.4 Masuri generale de prevenire si extindere a incendiilor
7.5 Procedee si mijloace de prevenire si stingere a incendiilor
                               Capitolul VIII
                                  Concluzii
Pagini 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu