Injectii de consolidare si drenare

CUPRINS:
Cap.1 Generalităţi     04
Cap.2 Tehnologia cadru pentru execuţia lucrărilor de forare şi injectare
prin metoda “PRESETUPĂ” în terenuri eterogene      10
        2.1. Organizarea lucrărilor     12
        2.2. Tehnologia forare – injectare    13
        2.3. Forarea   13
        2.4. Injectarea      15
        2.5. Reţetele de suspensii pentru injectare şi forare  18
        2.6. Tipuri de injecţii   21
        2.7. Utilaje necesare pentru forare – injectare  23
        2.8. Materiale necesare   24
Cap.3 Tehnologia pentru execuţia injecţiilor de consolidare –
precomprimare, simultană cu 4 plane alăturate pe inel de 8 ml la galerii de
aducţiune   26
        3.1.    Organizarea lucrărilor  29
        3.1.1. La suprafaţă  29
        3.1.2. În subteran   31
        3.1.3. Echiparea unei staţii fixe de injecţii    32
        3.1.4. Echiparea cadrelor mobile de injecţii     34
        3.2.    Perforarea   35
        3.3.    Probele iniţiale cu apă 37
        3.4.    Injectarea propiu – zisă      38
        3.5.    Tipuri de injecţii      40
        3.6.   Ţinerea sub presiune     42
        3.7.   Tratarea zonelor cu infiltraţii     44
        3.8.   Diagramele de injecţii   45
        3.9.   Montajul materialelor de injecţii   46
        3.10. Controlul lucrărilor de injecţii     48
        3.11. Materiale necesare  50
Cap.4 Galerii sub presiune   52
        4.1. Consideraţii asupra încărcărilor şi asupra dimensionării
             căptuşelii galeriilor sub presiune    53
        4.2. Tipuri de căptuşeli folosite galeriile sub presiune
                  59
        4.3. Calculul căptuşelilor simple     61
        4.4. Consideraţii finale în legătură cu calculele
               statice ale căptuşelilor galeriilor sub presiune     65
Cap.5 Măsuri de protecţie a muncii      67
Cap.6 Forţe de muncă   71
Cap.7 Concluzii şi atenţionări    73
Cap.8 Deviz pentru injecţii de precomprimare în galerii  78
Cap.9 Anexe 79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu