LASERI INDUSTRIALI SI PRINCIPALELE LOR APLICATII

                           CUPRINS
                                                                         Pag
Capitolul 1 - INTRODUCERE         5
Capitolul 2 - DESCRIEREA TEHNICÃ… …….   …….  …….   ….      6
            2.1      principii de operare…………………………...   …..         8
            2.2      coerenţa luminii   ……………………………………       9
            2.3      excitarea
electronilor.....................................        10
            2.4      emisia de
fotoni......................................................        10
           2.5       pǎrţile componente ale laserului.............
11
           2.6       modul de funcţionare al unui laser..........         13
           2.7      CAVITĂŢI REZONANTE OPTICE………………………        18
           2.8      CONDIŢIA DE OSCILAŢIE PENTRU LASER…………        21
           2.9      METODE DE INVERSIUNE APLICATE LASERILOR…      23
               2.9.1 CAZUL LASERILOR SOLIZI PARAMAGNETICI..      23
                2.9.2 CAZUL LASERILOR SEMICONDUCTORI……….       23
               2.9.3 CAZUL LASERILOR GAZOŞI…………………….       26
         2.10      ZGOMOTUL LASERILOR………………………………..       27
         2.11     PROPRIETĂŢILE RADIAŢIEI LASER…………………..       28
       2.12     TIPURI DE LASERI…………………………………………      29
                2.12.1 Laserul cu rubin........................... ………….
29
               2.12.2 Laseri solizi
      ......................................................    31
               2.12.3 Laseri cu
           gaz...................................................     31
                     2.12.4 Laseri cu semiconductori…………………     32
                            2.12.5        Laserii        cu        electroni
liberi.......................     32
                                           2.12.6                       ALŢI
LASERI.......................................................      32
                                 2.12.7              Laserul              cu
microunde...............................      33
                       2.12.8 Laserul
optic................................................       34
                     2.12.9 Laserul cu raze
X.......................................       34
Capitolul 3 – UTILIZÃRI ALE LASERILOR CU   SEMICONDUCTORI………………………………………..
    35
       3.1 Domenii de aplicabilitate ale laserilor...........        36
          3.1.1 Industria……………………………………………..        38
          3.1.2 Ştiinţa…………………………………………………        38
          3.1.3 Comunicaţii…………………………………………         38
          3.1.4 Medicina………………………………………………        39
          3.1.5 Armata……………………………………………….         39
          3.1.6 Laseri de mare putere cu CO2.....................        39
          3.1.7                Laseri                cu                 raze
x................................................        39
          3.1.8 Astronomie………………………………………..         39
          3.1.9 Laserii cu plasmǎ…………………………........         40
          3.1.10 Utilizarea laserilor cu plasmǎ……….          40
          3.1.11 Sisteme laser folosite in astronomie         41
          3.1.12 Lick Observatory…………………………….         41
          3.1.13 Arme HEL …………………………………………         41
Capitolul 4 - EFICIENŢA ECONOMICÃ…………………      44
      4.1  studiu de caz - Utilizarea laserilor cu  semiconductori. Aspecte
      pozitive si negative.......        44
      4.2  studiu de caz - ARMA LASER…………………………...       45
         4.2.1  FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ASUPRA          EFICIENŢEI
         ACŢIUNII  ARMEI  LASER…………………….        49
 Capitolul 5  -  IMPACTUL CU MEDIUL…………………….....       55
      5.1 ACŢIUNEA RADIAŢIEI LASER ASUPRA MATERIALELOR ŞI
      APARATURII…………………………………………………………            55
      5.2 Protecţia împotriva radiaţiei laser…………….         61
           5.2.1. Nivelele de expunere ale ochiului şi pielii      62
            5.2.2 Programe de protecţie…………………………         63
          5.2.3. Efectele biologice ale radiaţiei laser….            66
                  5.2.3.1  Efecte  retinale   ale   radiaţiei   laser……………..
     67
                 5.2.3.2 Efecte ale radiaţiei laser la nivelul corneei şi
pielii    67
 Capitolul 6 – CONCLUZII……………………………...           69
      6.1 STADIUL REALIZĂRILOR ÎN DOMENIU………………….                 69
      6.2 STUDIU DE CAZ- LASERUL CU SEMICONDUCTORI……                  70
      6.3 perspective În tehnologia laser…………….                  71
BIBLIOGRAFIE…………………………………………             73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu