DAUNATORII CULTURII DE RAPITA DIN CAMPIA BOIANULUI

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
............................................................................
..............3
CAPITOLUL    I       Condiţiile    climatice    ale    Câmpiei     Boianului
.................5
                I.1           Clima.           Aprecieri            generale
      ...............................................................5
                     I.2                 Temperatura                 aerului
........................................................................6
                      I.3                  Umezeala                  aerului
............................................................................
9
      I.4                     Nebulozitatea                      atmosferică
.............................................................10
      I.5        Durata        de        strălucire        a        soarelui
......................................................11
      I.6                     Precipitaţiile                     atmosferice
..............................................................12
      I.7                           Regimul                           eolian
............................................................................
..15
CAPITOLUL    II     Stadiul    actual    al    cercetărilor    în    domeniu
...................18
CAPITOLUL III Entomofauna şi combaterea  dăunătorilor  culturii  de   rapiţă
      .......................................................................
      ..........................22
      III.1                                                      Entomofauna
............................................................................
..22
      III.2         Estimarea         daunelor         şi          pagubelor
................................................32
                        III.2.1              Estimarea              daunelor
.......................................................32
                        III.2.2             Estimarea              pagubelor
.....................................................33
      III.3 Combaterea  dăunătorilor culturii de rapiţă
...............................34
           III.3.1      Combaterea      integrată      a       dăunătorilor
      .............................34
           III.3.2      Combaterea       chimică       a       dăunătorilor
      ..............................37
CAPITOLUL               IV                 Rezultate                obţinute
.......................................................38
CONCLUZII
............................................................................
...................42
Bibliografie
............................................................................
......................47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu