Proiectarea unui cuplaj cardanic

                                   CUPRINS
      Capitolul I
      CUPLAJE. GENERALITĂŢI …………………………………………………4
      1.1 CLASIFICAREA CUPLAJELOR ………………………………………..4
      1.2 CUPLAJE PERMANENTE ………………………………………………4
      1.2.1 Cuplaje permanente fixe ……………………………………………..4
      1.2.2 Cuplaje permanente mobile …………………………………………7
      1.3 DESCRIEREA CUPLAJULUI CARDANIC (CU
      CON MORSE 6) ………………………………………………………………17
      Capitolul II
      CALCULUL DE DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
      AL CUPLAJULUI CARDANIC ……………………………………………..20
      2.1 CALCULUL DE DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
      AL ARBORELUI CUPLAJULUI ……………………………………………24
      2.2 CALCULUL DE DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
      AL BOLŢULUI CRUCII CARDANICE ……………………………………..26
      Capitolul III
      TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE
      MECANICĂ PRIN AŞCHIERE A
      FUSULUI – POZ.10 ………………………………………………………….29
      3.1 ANALIZA CONSTRUCTIV - TEHNOLOGICĂ A
      PIESEI DE PRELUCRAT ……………………………………………………29
      3.2 STABILIREA TIPULUI DE PRODUCŢIE ŞI A
      LOTULUI OPTIM  ……………………………………………………………32
      3.3 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI …………………………………..33
      3.3.1 Varianta forjată ……………………………………………………….33
      3.3.2 Varianta laminată …………………………………………………….34
      3.4 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC ………………………39
      3.5 ALEGEREA MAŞINILOR-UNELTE ŞI A
      S.D.V.- URILOR ………………………………………………………………43
      3.6 CALCULUL REGIMURILOR RAŢIONALE
      DE AŞCHIERE ……………………………………………………………….46
      3.7 CALCULUL TEHNOLOGIC AL NORMELOR
      TEHNICE DE TIMP ………………………………………………………….55
      Capitolul IV
      CALCULUL COSTULUI DE PRELUCRARE AL
      REPERULUI „FUS” – POZ.10 ……………………………………………..62
      Capitolul V
      NORME GENERALE DE TEHNICA
      SECURITĂŢII MUNCII ………………………………………………………66
      BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu