TURNAREA, PRELUCRAREA SI CONDITIONAREA SCHELETELOR METALICE

CAPITOLUL  I
INTRODUCERE
CAPITOLUL  II
METODE  DE  REALIZARE  A CAPELOR  METALO-CERAMICE
     1. METODA  CLASICÃ
II.2. GALVANIZAREA
II.3. SINTERIZAREA
II.4. AMBUTISAREA
II.5. ELECTROEROZIUNEA
ªI  METODELE  CAD/CAM
CAPITOLUL  III
ALIAJE  PENTRU  TEHNOLOGIA  METALO-CERAMICÃ
III.1. CLASIFICARE
III.2. PROPRIETÃÞI
III.4. SISTEME  MODERNE
III.5. COROZIUNEA  ªI  BIOCOMPATIBILITATEA  ALIAJELOR
CAPITOLUL  IV
MASE  DE  AMBALAT  SPECIFICE
 ALIAJELOR  UTILIZATE  ÎN
 TEHNOLOGIA METALO-CERAMICÃ
     1. MASE  DE  AMBALAT  PE  BAZà DE  FOSFAÞI
IV.2. MASE  DE  AMBALAT  PE  BAZà DE  SILICAÞI
       IV.3. MASE  DE  AMBALAT  PENTRU  TITAN
IV.4. MASE  DE  AMBALAT  PENTRU  SUDURÃ
CAPITOLUL  V
TURNAREA, PRELUCRAREA ªI  CONDIÞIONAREA
SCHELETELOR METALICE
V.1. REALIZAREA  TIPARULUI
V.2. PREÎNCÃLZIREA-ÎNCÃLZIREA
V.3. TOPIREA
V.4. TURNAREA
V.5. TURNAREA  TITANULUI
ªI  ALIAJELOR  DE  TITAN
V.6. DEFECTE  DE  TURNARE
V.7. PRELUCRAREA  SCHELETULUI  METALIC
V.8. TRATAMENTE  TERMICE
CAPITOLUL  VI
CONCLUZII
bi bliografie
pagini 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu