Studiu Privind Utilizarea Carvonei in Vederea Controlului Incoltirii Premature la Tuberculii de Carto

CAPITOLUL I - INTRODUCERE
      1.1. Importanţa culturii cartofului şi valorificării tuberculilor
pentru consum o perioadă cât mai lungă de timp.
      1.2. Importanţa culturii cartofului în judeţul Iaşi şi modul de
valorificare eşalonată.
         3. Zonarea culturii
         4. Descrierea soiurilor pe care s-au efectuat observaţiile.
CAPITOLUL II - FERMA HORTICOLĂ NR. 3 ”V. ADAMACHI” – CADRUL NATURAL ŞI
DOTAREA.
         1. Scurt istoric al fermei “V. Adamachi”.
         2. Prezentarea cadrului natural.
         3. Studiul vegetaţiei.
       2.4.  Studiul factorilor climatici.
  CAPITOLUL III – TEHNOLOGIA CULTIVĂRII ŞI VALORIFICĂRII CARTOFULUI
          1. Tehnologia producerii tuberculilor de cartof.
          2. Tehnologia valorificării tuberculilor de cartof
  CAPITOLUL IV – PRINCIPALELE ASPECTE BIOCHIMICE CE APAR IN TIMPUL
  PĂSTRĂRII ŞI METODE DE PRELUNGIRE A DURATEI DE CONDIŢIONARE A
  TUBERCULILOR DE CARTOF DESTINAŢI CONSUMULUI.
      4.1.1. Procesul respirator.
       4.1.2. Transpiraţia.
       4.1.3. Căldura eliberată în timpul proceselor metabolice.
       4.1.4. Suberificarea.
       4.1.5. Înverzirea tuberculilor de cartof.
       4.1.6. Îndulcirea tuberculilor de cartof.
       4.1.7. Încolţirea tuberculilor de cartof.
       4.1.8. Micşorarea intensităţii proceselor fiziologice prin coborârea
 temperaturii.
       4.1.9. Reglarea umidităţii relative a aerului în scopul menţinerii la
 un nivel optim a procesului de transpiraţie a tuberculilor de cartof.
       4.2.0. Modificarea intensităţii proceselor fiziologice sub influenţa
 atmosferei controlate.
       4.2.1. Modificarea intensităţii proceselor fiziologice sub influenţa
 proceselor chimice.
  CAPITOLUL V – STUDIUL EVOLUŢIEI DUPĂ RECOLTARE A TUBERCULILOR DE CARTOF
  TRATAŢI CU PREPARATE PE BAZĂ DE CARVONĂ.
        1. Obiective şi importanţă
        2. Materialul biologic folosit
        3. Colectivul de lucru
      5.4.  Tehnica şi aparatira folosită pentru determinarea conţinutului
      în substanţă uscată totală şi umiditatea totală (%)
      5.5. Tehnica şi aparatura folosită pentru determinarea conţinutului în
substanţă uscată solubilă (%)
      5.6. Tehnica şi aparatura folosită pentru determinarea polarimetrică
a conţinutului în amidon (g/100g produs)
        7. Determinarea expeditivă a intensităţii activităţii catalazei
        8. Determinarea evoluţiei caracterelor biochimice
        9. Rezultate obţinute
     Concluzii
     Bibliografie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu