solutii moderne de evaluare si monitorizare a calitatii apelor de suprafata poluate cu reziduuri petroliere

                        Capitolul I
                                             Introducere
                   Scopul proiectului
Capitol II
      Stadiul cunoaşterii la nivel naţional şi internaţional în domeniul
analizei calitǎţii apelor de suprafaţǎ poluate in urma activitǎţilor
petroliere
                  Capitolul III
                         Caracterizarea cadrului natural
     1. Localicare geograficǎ
      3.2 Relieful
      3.3 Resursele naturale
       3.4  Clima
3.5 Hidrografia
3.6 Solurile
3.7 Vegetaţia
  3.8  Fauna
Capitolul IV
          4 Forme specifice de poluare în activitatea de exploatare şi
      transport  al hidrocarburilor în zona studiatǎ
          4.1 Circuitul hidrocarburilor din sonde şi până la rafinării
    4.2 Poluarea mediului ambiant cu fluid de foraj,  soluţii de cimentare,
       apǎ sǎratǎ şi hidrocarburi
      4.3 Impactul produs de activitatea petrolieră
      Capitolul V
                  Material si Metoda de cercetare
 5.1 Prelevarea probelor de apǎ-   instrucţiune de lucru ILL
5.2 Metoda de cercetare din laborator
Capitolul  VI
Rezultate experimentale
6.1 Situaţia concentraţiilor de cloruri pe anul 2007
6.2 Situaţia concentraţiilor de cloruri pe anul 2008
Concluzie
Pagini 83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu