Convertoare de frecventa - control si comanda motoare electrice trifazate cu rotor in scurtcircuit

   CAPITOLUL I
   CONVERTOARE DE FRECVENŢĂ
     1. Convertoare de frecvenţă cu comutaţie naturală
1.2. Convertoare de frecvenţă cu comutaţie forţată
1.3. Convertoare de frecvenţă pentru controlul numărului de rotaţii a
motoarelor asincrone
CAPITOLUL II
TIPURI DE APARATE SPECIALIZATE ÎN COMANDA-CONTROLUL APARATELOR ELECTRICE
2.1 Definiţii. Clasificare
2.2. Convertoare de frecvenţă cu comutaţie naturală
        1. Cicloconvertoare monofazate
        2. Cicloconvertoare trifazate
        3. Multiplicatoare de frecvenţă
    CAPITOLUL III
    CARACTERISTICILE CONVERTOARELOR DE FRECVENŢĂ
    3.1. Despre convertorul de frecvenţă DF6
    3.2. Exploatarea Bypass
    3.3. Programarea terminalelor semnalelor de control
CAPITOLUL  IV
    MONTAJ EXPERIMENTAL
CAPITOLUL V
    CONCLUZII
    bibLIOGRAFIE
    pagini 92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu