STUDIUL TEORIEI ARBORILOR PRINCIPALI IN CONSTRUCTIE INTEGRATA

                                C U P R I N S
I.  CARACTERISTICI  ŞI  MODELE  PRIVIND  CREŞTEREA  TEMPERATURII  ÎN  CADRUL
ARBORILOR MOTORI LUCRÂND CU VITEZE RIDICATE
1.Introducere
      1.1. Punerea problemei
      1.2.Caracteristicile dinamice.
2. Setări experimentale
3. Descrierile modelului
      3.1. Temperatura ca bază a modelelor statice
      3.2. Temperatură ca bază a modelelor dinamice
            3.3. Temperatura/viteza ca bază a modelului dinamic.
      3.4. Deplasare/viteză ca bază a modelelor dinamice
      3.5. Variabilele hibrid în cadrul modelului dinamic.
4. Varietatea modelului şi rezultatele experimentale
      4.1. Temperatură ca bază a modelului.
II. CARACTERISTICI   PRIVIND  PROPRIETATILE  DINAMICE  ALE  SCULELOR   LUNGI
DISPUSE IN CONSOLA
1. Modelul abstract
2. Dezechilibrul excitator
      2.1. Cauzele dezechilibrului
      2.2. Reducerea dezechilibrului excitator
      2.3. Transfer către sistemul sculă/arbore principal
III. PROBLEME PE CARE LE IMPLICĂ UTLIZAREA SCULELOR LUNGI PRINSE ÎN CONSOLĂ
IV. CALCULAREA VITEZEI APLICAŢIEI
V. DETERMINAREA FACTORILOR DE INFLUENŢĂ
VI. COMPARAŢII ÎNTRE MĂSURĂTORI ŞI CALCULE
VII. LIMITA ECHILIBRULUI SCULELOR LUNGI DISPUSE ÎN CONSOLĂ
VIII. H S C  ÎN DOMENIUL APLICAŢIILOR PRACTICE
1. Introducere
      1.1. HSC în domeniul aplicaţiilor practice
2. Industria matriţelor si filetării
3. Industria de automatizare
4. Industria aeronautica
5. Sectorul principal
6. Asigurarea unui balans minim
7. Interfaţa potrivita dintre maşina-scula si scula aschietoare
8. Inovaţie privind uneltele HSC în aplicaţii practice
9. Materiale aschietoare
10. Limitele utilizarii HSC
IX. PROBLEME DE MENTENANŢĂ CE PRIVESC ARBORII MOTORI CU VITEZE RIDICATE
1.Introducere
2.Descrierea la subiect a monitorizării
3.Analiza statistică a problemelor HSS
4. Definiţia monitorizării sistemului HSS
5. Concluzii
X. MODELUL TERMIC PENTRU ARBORI PRINCIPALI CU VITEZĂ RIDICATĂ
1. Introducere
2. Punerea problemei
3. Setările experimentale
4. Modelul termic
5. Mecanismul de transfer al căldurii în interiorul echipamentului
      5.1. Transferul de căldură în rulmenţi.
      5.2. Convecţia lubrifierii cu aer
      5.3. Conducţia dintre bile şi căile de rulare
      5.4. Conducţia între inelul exterior al rulmentului şi carcasă.
      5.5. Transferul de căldură de la arbore în fliude
      5.6. Convecţia curentului de aer în motor
      5.7. Convecţia mediului ambiant
6. Validarea modelului
      6.1. Validarea stadiului constant
      6.2. Validarea stadiului tranzitoriu
      6.3. Analiza echilibrului de putere
7. Concluzii
XI. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE
Pagini 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu