Cap de frezat plan separatie cuzineti

                                   Cuprins
      Capitolul 1
      Prospectul de prezentare ……………………………………………….3
      1.1 Tipuri de lagăre ………………………………………………………3
      1.2 Lagăre cu alunecare ……………………………………………….. 4
      1.3 Cuzineţi ………………………………………………………………..6
      1.4 Descrierea şi funcţionarea capului de frezat ………………….12
      Capitolul 2
      Breviarul de calcul  ……………………………………………………..15
      2.1 Calculul cinetostatic al transmisiei .…………………………….15
      2.2 Calculul geometric al danturilor
      cilindrice executate cu sculă cremalieră …..……………………….17
      2.3 Forţele nominale din angrenajul
      cilindric cu dinţi drepţi ……………………..…………………………..25
      2.4 Calculul geometric al roţilor dinţate conice ……………………26
      2.5 Calculul forţelor din angrenajele conice …………….………….31
      2.6 Proiectarea arborelui de intrare
      din capul de frezat ……………………………………………………….32
      2.7 Alegerea rulmenţilor standardizaţi ……………………………….38
      Capitolul 3
      Proiectarea tehnologiei de fabricaţie a
      reperului „roată dinţată” – poz.9 ………………………………………42
      3.1 Analiza constructiv – tehnologică
      a piesei de prelucrat ………………………………………..………..42
      3.2 Stabilirea tipului de semifabricat ………………………….………44
      3.3 Stabilirea schemei tehnologice de prelucrare
      şi întocmirea schiţelor fazelor de lucru ………………………………..45
      3.4 Calculul adaosurilor de prelucrare pentru
      suprafaţa cilindrică exterioară 25±0,05 ………………………………..51
      3.5 Calculul regimurilor raţionale de aşchiere ……………………….54
      3.6 Normarea tehnică a operaţiilor de aşchiere ……………….……..62
      3.7 Alegerea maşinilor unelte şi a S.D:V.-urilor ………………………67
      Capitolul 4
      Calculul costului de fabricaţie
      al reperului „roată dinţată” – poz.9 ……………………………………69
      Capitolul 5
      Norme specifice de securitatea muncii pentru
      prelucrarea metalelor prin aşchiere ……………………………..……72
      5.1 Norme de securitate la prelucrarea
      metalelor prin strunjire ……………………………………… …………73
      5.2 Norme de securitate la prelucrarea materialelor
      prin găurire, alezare, honuire …………………………………..………74
      5.3 Norme de securitate la prelucrarea
      metalelor prin rectificare şi polizare ……………………….…………75
      5.4 Norme de securitate la prelucrarea
      metalelor pe maşini de frezat ………………………………..…………76
      Bibliografie …………………………………………………………………77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu