PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICARE A REPERULUI -ROATA DINTATA

                                                 CUPRINS
Partea I .PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE FABRICARE A
REPERULUI...................................................................
...........................        1
CAP.1. Date
initiale....................................................................
..........................3
CAP.2.                Analiza                documentatiei                de
executie..........................................................4
                  2.1             Prelucrabilitatea             materialului
piesei........................................................4
                  2.2            Forma             tehnologica             a
piesei....................................................................
5
             2.3        Precizia        si        starea        suprafetelor
piesei......................................................  6
CAP.3.                                                            Stabilirea
semifabricatului............................................................
.........  9
       3.1 Procede der obtinerea semifabricatului  si  alegerea  procedeului
optim   9
              3.2        Adaosuri        de        prelucrare        conform
normativelor.......................................12
        3.3  Elemente  tehnologice  de  baza  ale  procesului   optim   ales
......................13
CAP.4.                Structura                preliminara                 a
procesului.........................................................14
              4.1        Itinerariul        tehnologic        in        doua
variante...................................................14
CAP.5.                 Structura                 detaliata                 a
procesului..............................................................15
                5.1          Determinarea           adaosurilor           de
prelucrare.................................................15
                 5.2           Determinarea           regimului           de
prelucrare...................................................24
                 5.3            Stabilirea            normelor            de
timp...................................................................44
Partea a II a .PROIECTAREA UNUI ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DE FABRICARE AFERENT
...........................................................................
    50
A.Proiectarea dispozitivului de gaurit…………………………………………51
CAP.1. Stabilirea datelor necesare proiectarii dispozitivului………………….51
       1.1 Proprietatile mecanice ale materialului piesei de prelucrat…………
 51
       1.2 Stadiul de prelucrare al piesei…………………………………………51
       1.3 Elementele operaţiei pentru care se proiectează  dispozitivul…………
51
CAP.2. Stabilirea sistemelor bazelor de orientare a piesei de prelucrat in
             dispozitiv……………………………………………………………   53
       2.1 Schita operatiei………………………………………………………..53
       2.2 Stabilirea cotelor de  realizat  pe  piesă  la  prelucrare  şi  a
sistemului
             bazelor de cotare………………………………………………………53
       2.3 Stabilirea sistemului bazelor de orientare a piesei la
prelucraresi a
             elementelor de orientare……………………………………………… 54
       2.4 Calculul erorilor maxim admise la orientare………………………… .54
       2.5 Calculul erorilor de orientare a piesei in  dispozitiv………………….  .
55
       2.6 Alegerea variantei optime de orientare……………………………….. 56
CAP.3. Sabilirea fixarii semifabricatului in dispozitiv ………………………. 57
       3.1 Calculul marimii fortei de fixare……………………………………    57
CAP.4. Proiectarea ansamblului dispozitivului………………………………. 58
       4.1.Proiectarea elementelor de orientare a semifabricatului……………
58
       4.2.Proiectarea elementelor de ghidare a sculelor…………………………59
       4.3.Proiectarea mecanismelor de strangere………………………………..60
       4.4.Proiectarea corpului
dispozitivului.........................................................62
       4.5.Stabilirea elementelor de
asamblare.......................................................63
       4.6.Proiectarea elementelor de legătură a dispozitivului  cu
              maşina-
unealtă.....................................................................
.................64
                 4.7.Modul           de            funcţionare            al
dispozitivului..................................................65
B. Proiectarea dispozitivului de
control..............................................................66
Partea   a-    III-    a.     ORGANIZAREA    ŞI    PROGRAMAREA    FABRICARII
REPERULUI...................................................................
...................................67
1.                  Determinarea                 tipului                  de
productie..................................................................6
8
2.         Stabilirea         formei         de         organizare         a
productiei............................................. ....68
3.            Stabilirea           numarului            de            masini
unelte............................................................69
4.                  Stabilirea                 numarului                  de
muncitori..................................................................6
9
5.                 Organizarea                si                 programarea
fabricatiei..........................................................71
       5.1.Determinarea lotului de fabricatie optim si al lotului de
             fabricatie
economic....................................................................
...... .....72
       5.2.Stabilirea lotului de transport optim si al lotului de transport
economic....................................................................
........................... 72
                      5.3.Durata                 ciclului                 de
productie...................................................................
73
                                  5.4.Perioada                            de
repetare....................................................................
...........73
                    5.5.Elaborarea              programelor               de
lucru............................................................73
MASURI                DE                 TEHNICA                 SECURITATII
MUNCII...........................................74
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu