Moara cu ciocanele

1. ELEMENTE INIŢIALE PENTRU PROIECT
   PROCEDEE DE MĂCINARE
      Caracteristicile principale, construcţia şi montarea tăvălugilor
        1. Măcinarea cu pietre
        2. Măcinarea cu detaşoare
        3. Măcinarea în mori cu ciocane
   CAPITOLUL I
   ALEGEREA ŞI PREZENTAREA SCHEMATICĂ A VARIANTELOR FUNCŢIONAL CONSTRUCTIVE
ŞI TEHNOLOGICE OPTIME A MORII CU CIOCANE, ÎN RAPORT CU OBIECTIVELE
PROIECTULUI
   PEREA ŞI PROIECTAREA FUNCŢIONAL-CONSTRUCTIVĂ A MORII CU CIOCANE SAU A
UNOR SUBANSAMBLE ALE ACESTEIA
      CARCATERISTICILE PRODUSELOR REZULTATE
PARAMETRII CONSTRUCTIVI ŞI FUNCŢIONALI AI UTILAJULUI DE MĂCINARE
INDICATORII ECONOMICI AI PROCESULUI DE MĂCINARE
   Verificarea rezistenţei ciocanului
Caiet de sarcini
RECEPŢIA PRODUSELOR DE LA FURNIZOR
      CONDIŢII PRIVIND EXECUŢIA
      CONDSIŢII PRIVIND MONTAJUL
CONDIŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA CONTRA COROZIUNII
      CONCEPEREA ŞI PREZENTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE
      STABILIREA ADAOSURILOR DE PRELUCRARE ŞI A REGIMURILOR D AŞCHIERE
INTEGRAREA SISTEMULUI TEHNIC PROIECTAT ÎN SISTEMUL DE AUTOMATIZARE
      SCHEMA ELECTRICĂ A MORII CU CIOCANE
INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
BIBLIOGRAFIE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu