Studiul stabilitatii transversale pentru nava cargou de 2800 tdw. Analiza stabilitatii de avarie conform situatiilor prevazute de R.N.R

                                C U P R I N S
|1. DESCRIEREA GEOMETRIEI NAVEI SI PREZENTAREA PLANULUI DE FORME   |    |
| 1.1. DESCRIEREA GEOMETRIEI NAVEI                                 |    |
|  1.1.1. Planurile de proiecţie utilizate în geometria navei      |    |
|  1.1.2. Dimensiunile principale ale navei                        |    |
|  1.1.3. Rapoartele între dimensiuni                              |    |
|  1.1.4. Coeficienţii de fineţe                                   |    |
| 1.2. PLANUL DE FORME                                             |    |
|2. CALCULUL DE CARENE DREPTE                                      |    |
| 2.1. CONSIDERAŢII TEORETICE                                      |    |
|  2.1.1. Calculul elementelor geometrice care definesc suprafaţa  |    |
|plutirii                                                          |    |
|drepte                                                            |    |
|   2.1.1.1. Calculul ariei suprafeţei plutirii drepte [pic]       |    |
|   2.1.1.2. Calculul coordonatelor centrului geometric al         |    |
|suprafeţei plutirii drepte                                        |    |
|   2.1.1.3 Calculul momentelor de inerţie ale suprafeţei plutirii |    |
|drepte faţă de axele centrale (longitudinală şi                   |    |
|transversală) de inerţie                                          |    |
|  2.1.2. Calculul elementelor geometrice care definesc suprafaţa  |    |
|cuplei                                                            |    |
|teoretice                                                         |    |
|   2.1.2.1. Calculul ariei suprafeţei jumătăţii de cuplă şi       |    |
|întregii                                                          |    |
|cuple teoretice                                                   |    |
|   2.1.2.2. Calculul momentelor statice ale suprafeţei jumătăţii  |    |
|de                                                                |    |
|cuplă şi întregii cuple teoretice faţă de axele 0z şi 0y          |    |
|  2.1.3. Calculul elementelor geometrice care definesc carena     |    |
|navei                                                             |    |
|   2.1.3.1. Calculul volumului carenei                            |    |
|   2.1.3.2. Calculul coordonatelor centrului de carenă            |    |
| 2.2. CALCULUL DE CARENE DREPTE PRIN METODA TRAPEZELOR            |    |
|  2.2.1. Calculul ariilor suprafeţelor plutirilor drepte, ariilor |    |
|suprafeţe-                                                        |    |
|lor cuplelor teoretice şi volumul carenei corespunzătoare CWL     |    |
|   2.2.1.1. Calculul ariilor suprafeţelor plutirilor drepte [pic].|    |
|   2.2.1.2. Calculul ariilor suprafeţelor cuplelor teoretice[pic] |    |
|   2.2.1.3. Calculul volumului corespunzător CWL : [pic]          |    |
|  2.2.2. Calculul volumului carenei şi deplasamentul navei        |    |
|corespunzător plutirilor drepte                                   |    |
|  2.2.3. Calculul abscisei centrului plutirii şi abscisei         |    |
|centrului de                                                      |    |
|carenă                                                            |    |
|   2.2.3.1. Calculul abscisei centrului plutirii [pic]            |    |
|   2.2.3.2. Calculul abscisei centrului de carenă [pic]           |    |
|  2.2.4. Calculul cotei centrului de carenă [pic]                 |    |
|  2.2.5. Calculul momentelor de inerţie ale suprafeţei plutirii   |    |
|drepte                                                            |    |
|faţă de axele  centrale de inerţie                                |    |
|  2.2.6. Calculul elemetelor geometrice care definesc suprafaţa   |    |
|jumătăţii de cuplă teoretică                                      |    |
|3. SCARA BONJEAN                                                  |    |
| 3.1. CONSIDERAŢII TEORETICE                                      |    |
| 3.2. CALCULUL TABELAR                                            |    |
|4. STABILITATEA NAVEI                                             |    |
| 4.1. CONSIDERAŢII GENERALE                                       |    |
| 4.2. STABILITATEA LA UNGHIURI MICI DE ÎNCLINARE                  |    |
| 4.3. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND STABILITATEA LA              |    |
|UNGHIURI MARI DE ÎNCLINARE                                        |    |
|  4.3.1. Stabilitatea statică la unghiuri mari de înclinare       |    |
|  4.3.2.Stabilitatea dinamică la unghiuri mari de înclinare       |    |
| 4.4. STUDIUL  STABILITĂŢII LA UNGHIURI MARI DE ÎNCLINARE         |    |
|CONFORM PREVEDERILOR R.N.R.                                       |    |
|  4.4.1. Calculul stabilităţii la unghiuri mari de înclinare      |    |
|  4.4.2. Verificarea  stabilităţii la unghiuri mari de înclinare  |    |
|pentru condiţiile navigaţiei în Marea Neagră                      |    |
|            4.4.2.1. Verificarea stabilităţii sub acţiunea statică|    |
|a vântului                                                        |    |
|            4.4.2.2. Verificarea stabilităţii sub acţiunea        |    |
|dinamică a vântului                                               |    |
|                                4.4.2.3. Verificarea mărimilor din|    |
|diagrama stabilităţii statice                                     |    |
|  4.4.3. Verificarea  stabilităţii la unghiuri mari de înclinare  |    |
|pentru condiţiile navigaţiei în Marea Mediterană                  |    |
|            4.4.2.1. Verificarea stabilităţii sub acţiunea statică|    |
|a vântului                                                        |    |
|            4.4.2.2. Verificarea stabilităţii sub acţiunea        |    |
|dinamică a vântului                                               |    |
|                                4.4.2.3. Verificarea mărimilor din|    |
|diagrama stabilităţii statice                                     |    |
|5. ANALIZA STABILITĂŢII DE AVARIE CONFORM SITUAŢIILOR             |    |
|PREVĂZUTE DE R.N.R.                                               |    |
| 5.1. CONSIDERAŢII TEORETICE                                      |    |
|           5.2. ANALIZA STABILITĂŢII DE AVARIE  ÎN CAZUL INUNDĂRII|    |
|MAGAZIEI DIN PROVA                                                |    |
|                      5.2.1.Date iniţiale de calcul               |    |
|  5.2.2.Calculul de stabilitate  în cazul inundării magaziei din  |    |
|prova                                                             |    |
|                              5.2.2.1. Calculul [pic]             |    |
|          5.2.2.2. Calculul [pic] şi [pic]                        |    |
|                              5.2.2.3. Calculul [pic] şi [pic]    |    |
|                              5.2.2.4. Calculul [pic]             |    |
|                              5.2.2.5. Calculul [pic]             |    |
|                              5.2.2.6. Calculul [pic]             |    |
|                              5.2.2.7. Calculul [pic]             |    |
|5.2.2.8.Calculul [pic]                                            |    |
|            5.3. ANALIZA STABILITĂŢII DE AVARIE  ÎN CAZUL         |    |
|INUNDĂRII                                                         |    |
|MAGAZIEI DIN PUPA                                                 |    |
|                      5.3.1.Date iniţiale de calcul               |    |
|  5.3.2.Calculul de stabilitate  în cazul inundării magaziei din  |    |
|pupa                                                              |    |
|                              5.3.2.1. Calculul [pic]             |    |
|          5.3.2.2. Calculul [pic] şi [pic]                        |    |
|                              5.3.2.3. Calculul [pic] şi [pic]    |    |
|                              5.3.2.4. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.5. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.6. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.7. Calculul [pic]             |    |
|                              5.3.2.8.Calculul [pic]              |    |
|6. CONCLUZII                                                      |    |
|BIBLIOGRAFIE                                                      |    |
Pagini 100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu