Studiul arderii combustibililor gazosi in cuptoare metalurgice

Introducere
                      Cap.1.Combustibili şi arderea lor
                      1. .Clasificarea combustibililor
                  2. .Compoziţia chimică a combustibililor
                           1.3.Combustibili gazoşi
                            1.3.1.Gazele naturale
                    1.3.2.Combustibili gazoşi artificiali
                        Cap.2.Bazele teoriei arderii
                     2.1.Arderea combustibililor gazoşi
               2.1.1.Bazele teoriei moderne a arderii omogene
             2.2.Arderea oxidului de carbon şi a hidrocarburilor
                          2.3.Formarea amestecului
                            2.4.Domeniile arderii
                     2.5.Calculul arderii combustibilior
                            2.5.1.Consumul de aer
             2.5.2.Compoziţia şi cantitatea de produse de ardere
                         2.5.3.Temperatura de ardere
                            2.6.Exemple de calcul
   Cap.3.Reducerea catalitică a emisiilor poluante în atmosferă la arderea
                              gazelor naturale
  3.1.Formarea substanţelor toxice şi cancerigene în produsele de ardere a
                              gazelor naturale
             Cap. 4.Reducerea emisiilor de oxizi de sulf si azot
             4.1.Metode de reducere a emisiilor de oxizi de sulf
             4.2.Metode de reducere a emisiilor de oxizi de azot
  4.3.Reducerea simultană a emisiilor de oxizi de sulf şi azot cu ajutorul
                              câmpului electric
                                Bibliografie
63 PAGINI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu