Sa se proiecteze si sa se stabileasca schema tehnica pentru o moara de grau

                                   CUPRINS
1.Generalitaţi       privind       tehnologia       măcinării        grâului
      1
   1.1.Înfaţişarea   şi   structura   anatomică   a    bobului    de    grâu
1
   1.2.Compoziţia chimică a bobului de grâu                              3
   1.3.Caracteristici    fizico-tehnologice    ale    bobului    de     grâu
3
2.Tehnologia   pregătirii   şi   condiţionării   grâului   pentru    măciniş
      9
   2.1.Pregătirea            cerealelor            pentru            măciniş
9
      2.1.1.Recepţia           cantitativă           şi           calitativă
      9
      2.1.2.Lotizarea cerealelor şi formarea amestecurilor în vederea
           prelucrării lor.                                             9
      2.1.3.Depozitarea                                           cerealelor
10
   2.2.Condiţionarea                                              cerealelor
11
                 2.2.2.Condiţionarea      specifică       a       cerealelor
11
3.Elemente              de              inginerie               tehnologică.
12
   3.1.Dimensionarea  tehnologică  a  utilajelor  din  secţia  de  pregătire
                      a           utilajelor           de            măciniş
      12
      3.1.1.Calculul capacităţii de  producţie  a  secţiei  de  pregătire  a
cerealelor
                                   pentru                           măciniş.
12
      3.1.2.Calculul şi  alegerea  utilajelor  din  secţia  de  pregătire  a
cerealelor
        pentru   măciniş.   Caracteristici    tehnice    şi    funcţionale.
      13
   3.2.Alegerea şi descrierea fluxului tehnologic adoptat pentru  secţia  de
pregătire
      a cerealelor pentru  măciniş.  Analiza  factorilor  care  influenţează
fabricaţia  15
   3.3.Dimensionarea  tehnologică  a  utilajelor  din  secţia   de   măciniş
      22
      3.3.1.Dimensionarea şi alegerea valţurilor.
           Caracteristici         tehnice          şi          funcţionale.
      23
      3.3.2.Dimensionarea şi alegerea sitelor plane.
           Caracteristici         tehnice          şi          funcţionale.
           25
      3.3.3.Dimensionarea şi alegerea maşinilor de griş.
                    Caracteristici       tehnice       şi       funcţionale.
      26
      3.3.4.Dimensionarea şi alegerea finisoarelor de tărâţe.
                    Caracteristici       tehnice       şi       funcţionale.
      27
   3.4.Alegerea şi descrierea fluxului tehnologic adoptat pentru secţia
            de măciniş. Analiza  factorilor  care  influenţează  fabricaţia.
      28
   3.5.Consumurile            de            utilităţi            tehnologice
32
      3.5.1.Calculul           puterii           totale            instalate
            32
      3.5.2.Calculul          puterii          specifice           instalate
33
      3.5.3.Calculul       consumului       specific       de        energie
      33
Bibliografie
37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu