Proiect la Topografie si Cadastru 1

                            CUPRINSUL PROIECTULUI
                               A. PIESE SCRISE
CAP.1. RIDICĂRI PLANIMETRICE ŞI NIVELITICE PRIN METODA DRUMUIRII
        1.  Condiţiile  tehnice  de  execuţie   pe   teren   a   drumuirilor
           planimetrice şi nivelitice.
        2. Lucrări în faza de teren a radierilor planimetrice şi nivelitice.
        3.  Lucrări  în  faza  de  calcul  a  radierilor   planimetrice   şi
           nivelitice.
CAP.2. RIDICĂRI PLANIMETRICE ŞI NIVELITICE PRIN METODA RADIERII
         2.1.     Condiţiile tehnice  de  execuţie  pe  teren  a  radierilor
planimetrice şi nivelitice.
         2.2.     Lucrări în faza de  teren  a  radierilor  planimetrice  şi
nivelitice.
        3.  Lucrări  în  faza  de  calcul  a  radierilor  planimetrice   şi
           nivelitice.
CAP.3. ÎNTOCMIREA ŞI REDACTAREA PLANULUI TOPOGRAFIC DE BAZĂ
        1. Conţinutul planurulor topografice de bază.
        2. Lucrări în faza pregătitoare.
        3. Raportarea punctelor din reţtaua de sprijin şi de ridicare.
        4. Precizia grafică a planului topografic.
        5. Verificarea raportării punctelor.
        6. Unirea punctelor raportate.
        7. Trasarea pe plan a curbelor de nivel.
        8. Eroarea medie de altitudine a unei curbe de nivel.
        9. Cartografierea planului topografic de bază.
CAP.4. CALCULUL SUPRAFEŢELOR
         1. Echiparea planului topografic cu  simbolurile  categoriilor  de
            folosinţă ale terenurilor.
         2. Numerotarea cadastrală pe teritorii administrative.
         3. Succesiunea operaţiilor de calcul a suprafeţelor  pe  teritorii
            cadastrale.
         4. Toleranţe admise la calculul suprafeţelor.
         5. Calculul suprafeţelor pe sectoare cadastrale.
         6. Calculul suprafeţelor pe parcele cadastrale (imobile).
         7. Întocmirea registrului cadastral al parcelelor.
CAP.5. DETAŞĂRI ŞI PARCELE DE SUPRAFEŢE
          1. Condiţiile de detaşare şi de parcelare.
          2. Parcelări numerice în serii de parcele.
          3. Întocmirea şi redactarea planului parcelar.
CAP.6. PROBLEME DE NIVELMENT
          1. Determinarea cotelor.
          2. Determinarea pantei unui aliniament.
          3. Întocmirea profilului topografic al terenului.
Pagini 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu