Implementarea autocontrolului in sectoarele de productie

Cuprins
Introducere……………………………………………………………...........................5
Capitolul 1. Managementul calităţii - fundamente teoretice
1.1. Motivarea temei
alese.......................................................................
.....................
1.2. Calitatea – noţiunie generale şi evoluţie
................................................................
1.3.  Managementul calităţii în firmele
germane...........................................................
1.4. Comparaţii între diversele sisteme de
calitate................................................................
1.5. Calitatea - preocuparea continuă  a omului
..........................................................
1.5. Materialul necesar se poate lua din statisticile de
top..............................................
1.6. Stadiul actual şi tendinţele în domeniu
.....................................................................
Capitolul 2. Prezentarea S.C. Rolem S.R.L.
Modul de constituire. Patrimoniu
...........................................................................
2.2. Istoricul firmei
............................................................................
..........................
2.3. Profilul de fabricaţie. Gradul de specializare şi cooperare
......................................
2.4. Mediul extern al firmei
............................................................................
...............
2.4. 1. Furnizori
............................................................................
................................
2.4.2. Beneficiari
............................................................................
...................................
2.4.3. Concurenţi
............................................................................
.....................................
Capitolul 3. Analiza sistemului de calitate actual şi a sistemului de
calitatea care se doreşte a fi implementat  în S.C. Rolem S.R.L.
3.1. Procesul de standardizare
............................................................................
....................
3.2. Procesul de certificare
............................................................................
.........................
3.3. Sistemul de calitate actual folosit în S.C. Rolem S.R.L.
................................................
3.4. Sistemul de calitate care se doreşte a fi implementat în S.C. Rolem
S.R.L.  ..................
      3.4.1. Autocontrolul. Noţiuni teoretice
....................................................................
      3.4.2. Implementarea autocontrolului în S.C. Rolem S.R.L.
.....................................
3.5. Studiu comparativ între sistemul de calitate actual şi sistemul de
calitate care se doreşte a fi implementat în S.C.Rolem S.RL.
............................................................................
..........
Capitolul 4. Fluxul tehnologic al reperul DC C 219 Abdeckung Unten (AU)
4.1. Pregătire şi prelucrare furnir
............................................................................
....................
4.2. Presare
............................................................................
..................................................
4.3. Şlefuire în alb
............................................................................
......................................
4.4. Lăcuire
............................................................................
.................................................
4.5. Şlefuire- lustruire
............................................................................
................................
4.6. Frezare
............................................................................
................................................
4.7. Montare
............................................................................
.............................................
4.8. Control final
............................................................................
......................................
Capitolul 5.
Anexe
............................................................................
......................................................
Bibliografie
............................................................................
.............................................
87 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu