Metode de determinare a unei constantei Hubble microscopice in ciocniri nulceare relativiste

   1. Introducere
   2. Experimentul BRAHMS (Broad RAnge Hadron Magnetic Spectrometer) de la
      RHIC-BNL
   3. Consideraţii teoretice. Mărimi fizice
   4. Dinamica ciocnirilor relativiste
   5. Evoluția Universului. Constanta lui Hubble
   6. Constanta microscopică Hubble în ciocnirile relativiste.  Analogii
      între ciocnirile relativiste si evoluţia cosmologică
   7. Spectre obținute
   8. Concluzii
   9.  Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu